مهدی رسولی

۱۳۹۸-۰۳-۲۱
مدیریت پیمان

انواع قرارداد مدیریت پیمان ساخت

  نیاز مالکان، سازندگان و پیمانکاران مارا مجاب کرده که لیستی از تمامی قراردادها که از ابتدا تا انتهای پروژه­ های ساختمانی، مشارکت در ساخت، مدیریت […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۷
شروع عملیات ساختمانی۱

مراحل اخذ شروع به عملیات ساختمانی

۱-ناظر باید گزارشی در سیستم جهت “شروع به کار” ثبت کند. ۲ -تشکیل پرونده و تحویل مدارک لازم به ناحیه مدارک: اصل و کپی پروانه، اصل […]
۱۳۹۷-۱۱-۰۹
تفاوت قرارداد مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت

تفاوت قرارداد مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت

ماهیت قرارداد مدیریت پیمان کاملا با قرارداد مشارکت در ساخت متفاوت است. مدیریت پیمان در ساخت­: روشی از ساخت است که در آن کارفرما، یک شرکت […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
شخص حقیقی و حقوقی

شخص حقیقی و حقوقی

حقیقی: شخص حقیقی در واقع همان انسان است که با متولد شدن دارای حقوقی می ­گردد و این حقوق فقط در زمان حیات اعتبار دارند. حقوقی: […]