مهدی رسولی

۱۳۹۷-۱۱-۰۹
تفاوت قرارداد مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت

تفاوت قرارداد مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت

ماهیت قرارداد مدیریت پیمان کاملا با قرارداد مشارکت در ساخت متفاوت است. مدیریت پیمان در ساخت­: روشی از ساخت است که در آن کارفرما، یک شرکت […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
شخص حقیقی و حقوقی

شخص حقیقی و حقوقی

حقیقی: شخص حقیقی در واقع همان انسان است که با متولد شدن دارای حقوقی می ­گردد و این حقوق فقط در زمان حیات اعتبار دارند. حقوقی: […]