اهمیت تایپ ده انگشتی در تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که حوصله مردم زود سر می رود. مثلا ببینید در اینستاگرام محتوای شما باید بتوانید ظرف یک ثانیه مخاطب را جذب کند تا بقیه آن را ببیند و در ضمن تا انتها هم باید جذاب باشد. اگر سرعت تایپ شما برای جلسات ملکی کم باشد مجبور هستید قراردادها را به صورت دستی بنویسید که معمولا با اصلاحات زیادی همراه است و یا مجبورید قرارداد را در اختیار شخص دیگری برای اصلاح بگذارید که ممکن است شانس انعقاد قرارداد را از دست بدهید.

اهمیت تایپ ده انگشتی در تنظیم قراردادها
اسکرول به بالا