کتاب 
مشارکت در ساخت
به زبان ساده

این کتاب جهت افزایش آگاهی طرفین قرارداد مشارکت در ساخت از چالشهای مرسوم بسیار مفید بوده و می تواند جلوی بسیاری از خسارت‌های احتمالی را بگیرد.

نویسندگان 
رسول مدرس
محمد مدرس
ناصر ولی نژاد 

 

کتاب مشارکت در ساخت به زبان ساده-چاپ دوم

در این کتاب به جای تمرکز بر مبانی و اصطلاحات حقوقی به زبان ساده متن ۲۳ ماده مهمی که باید در هر قرارداد مشارکت در ساخت وجود داشته باشد را عنوان شده است. 

با توجه به تجربه‌ و دانش چندین ساله ای که در این زمینه داشتیم متوجه شدم که %۸۰ از شرکای قراردادهای مشارکت در ساخت درگیر اختلافات اساسی می‌شوند و به چند دلیل این مسئله رخ می دهد که این کتاب می‌تواند تا حدودی این حجم از اختلافات را کاهش داده و جلوی آن را بگیرد.

پیش گفتار
مشارکت در ساخت قراردادی نوظهور بوده که به واسطه نیاز و اقتضای شرایط جامعه بوجود آمده و در قوانین جاری کشور ما تعریفی برای آن وجود ندارد. به همین دلیل این قرارداد با تمام اهمیتی که در زندگی اشخاص دارد و گاها کل سرمایه فرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و تاکنون مرجع کاربردی برای این مهم تهیه نشده است.
کتب موجود و مقالات تهیه شده فقط یک بخش از این قرارداد را تشریح کرده‌اند و تمامی جنبه‌های حقوقی، شهرسازی و فنی مشارکت در ساخت مورد بررسی قرار نگرفته است.
این کتاب ماحصل تجربه ده ساله نویسندگان در مشاوره به بیش از 5000 نفر مراجع می‌باشد. سعی بر آن داریم تا ضمن تشریح اصول تئوریک و چارچوب‌های اساسی این قرارداد، با مثال‌های واقعی نتایج تصمیمات اشتباه و ناقص یا متعارض را گوشزد کند.
همچنین به علت تفاوت نیاز و معلومات مخاطبین این کتاب(مالکین، مشاورین، وکال و سازندگان و علاقه‌مندان)، مسائل را به صورت ساده بیان نمودیم و در کتاب دیگری توضیحات بیشتر برای حقوقدانان و کارشناسان ارائه خواهد شد.
لذا بسیاری از مفاهیم در کتاب اول بصورت ساده و بدون استفاده از اصطالحات حقوقی مطرح گردیده تا برای خواننده عام ساده و مفهوم باشد و در جلد دوم برای افرادی که عالقه به مطالعه بیشتر و تخصصی دارند مسائل مختلف این قرارداد تدوین خواهد شد.
الزام به توضیح است که مفاد این کتاب به تنهایی برای تنظیم یک قرارداد مشارکت در ساخت کافی نمی‌باشد و صرفا جهت آشنایی خوانندگان عزیز درج شده است.
برای تنظیم قرارداد حتما از متخصصین این حوزه مشاوره بگیرید.
این کتاب به همت اعضای تیم مشارکت در ساخت شرکت مهندسی تُکا خانم شیرین قاسمی، آقای مهدی رسولی، آقای آریا بختیاری، آقای مجتبی برزگری و باحمایت‌های خانم پریسا حسن ولی تهیه و تدوین شده است و از تمامی این عزیزان
تشکر ویژه می‌نماییم.

فهرست
مقدمه
ماده یک (طرفین قرارداد مشارکت در ساخت)
ماده دو (موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و آورده طرفین)
ماده سه (مشخصات ملک مورد مشارکت)
ماده چهار (مشخصات ساختمان آتی‌التاسیس)
ماده پنج (قدرالسهم )درصد مشارکت (طرفین از عرصه و اعیان ساختمان آتی‌التاسیس)
ماده شش (تابعیت و محل امضای قرارداد)
ماده هفتم (مدت و زمانبندی قرارداد مشارکت در ساخت)
ماده هشتم (تقسیم‌نامه)
ماده نهم (نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام طرف دوم )انتقال سند
ماده دهم (پیش‌فروش)
ماده یازده (تعهدات و اظهارات طرف اول)
ماده دوازده (تعهدات و اظهارات طرف دوم)
ماده سیزده (آثار قرارداد)
ماده چهارده (تخلفات ساخت)
ماده پانزده (اضافه بنا)
ماده شانزده (دوره تضمین)
ماده هفده (فورس ماژور و شرایط قهری)
ماده هجده (حدود اختیار مداخله مالکین در اجرا)
ماده نوزده (تضامین عدم یا تاخیر در انجام تعهدات و شرایط انحلال و فسخ قرارداد)
ماده بیست (مرجع و روش حل اختلاف)
ماده بیست و یک (نماینده طرفین)
ماده بیست و دو (اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد، تعداد نسخ قرارداد)
ماده بیست و سه (لیست مصالح و متریال مصرفی)
منابع

ماده یازده (تعهدات و اظهارات طرف اول)
متن ماده
1 .طرف اول متعهد گردید تا وکالت کاری بالاعزل مدت‌دار که متن آن به پیوست
قرارداد است را حداکثر تا … روز پس از انعقاد قرارداد به طرف دوم تحویل نماید.
2 .طرف اول متعهد گردید ملک موضوع قرارداد را حداکثر تا … روز پس از اخذ جواز شهرداری به طرف دوم تحویل نماید.
3 .بنابر اظهار طرف اول، مورد مشارکت در ساخت و اسناد ملک موضوع قرارداد رهن و وثیقه شخصی و یا ارگان‌های دولتی و خصوصی نمی‌باشد.
4 .طرف اول اقرار نمودند مورد مشارکت کلا، جزئا و منفعتا به غیر واگذار نگردیده و در صورت هرگونه ادعا از سوی معارضین و بروز عارضه احتمالی در آینده نیز، شخصا آن را مرتفع سازند.
5 .پرداخت کلیه هزینه‌های انتقال سهم‌الشركه اسناد مالکیت موضوع ماده … که شامل مالیات نقل و انتقال به نام طرف دوم، دفترخانه و شهرداری و هرنوع عوارض دیگر، بر عهده‌ی طرف اول می‌باشد.
6 .پس از انجام تعهدات مندرج در قرارداد و اعلام کتبی طرف دوم مبنی بر زمان انتقال سند در هر مرحله، طبق زمانبندی ماده … طرف اول مکلف می‌باشد نسبت به انتقال اسناد مالکیت اقدام نماید.
7 .طرف اول حق واگذاری یا انتقال تمام یا بخشی از عملیات ساختمانی به غیر را نخواهند داشت.
8 .در صورت تمدید مدت قرارداد با توافق طرفین، طرف اول موظف به تمدید مدت وکالت کاری موضوع قرارداد می‌باشد.
9 .طرف اول متعهد می‌باشد تا طبق کروکی مورد توافق طرفین، درختان داخل و خارج ملک را به طرف دوم تحویل دهند و در زمان تحویل آپارتمان‌های نوساز درختان را تحویل بگیرند.


متن مواد

دلیل وجود هر ماده قرارداد را توضیح دادیم تا مثلا طرفین بدانند که  تقسیم نامه چه تاثیری در جلوگیری از پیش فروش می‌تواند داشته باشد. 

بخشی در هر ماده تحت عنوان نکات وجود دارد که راجع به مسائل مهم ماده توضیح داده‌ایم. 

هر ماده قرارداد، با توجه به شرایط خاص طرفین می تواند تفاوت هایی داشته باشد.در هر ماده بخشی تحت عنوان استثناها دارد که در اینجا سعی کردیم موارد خاص را که کم هم پیش نمی‌آید توضیح دهیم.


اشتباهات رایج

هر ماده بخشی تحت عنوان اشتباهات رایج قرار دارد.
این بخش شامل اشتباهاتی مرسوم در تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت است.

ضوابط شهرداری
و شهرسازی حقوقی و تجربی

 در این قسمت به نکات‌ریزی که معمولا طرفین به آن توجه نمی‌کنند و یا ممکن است در آینده مسئله‌ساز شود، اشاره کرده‌ایم. نکته دیگر اینکه این کتاب نه فقط از نظر حقوقی و تجربی بلکه در قسمت فنی که راجع به ضوابط شهرداری و شهرسازی می باشد هم توضیحات کاملی دارد.

با بررسی در این حوزه متوجه شدیم که کتاب جامع و کاملی وجود ندارد که بر اساس دانش و تجربه خطرات مشارکت در ساخت را به طرفین نا آگاه گوشزد کند. ما در این کتاب با تجربه مشاوره دادن به بیش از ۵۰۰۰ مراجعین مشارکت در ساختی که قراردادشان به نوعی دچار مشکل شده بود به فرمتی رسیدیم که ادعا می کنیم اگر طرفین طبق مفاد این کتاب اقدام به تنظیم قرارداد نمایند از بروز حدود %۹۰ از مشکلات آتی پیشگیری خواهد شد. همچنین حل %۱۰ باقیمانده مسائل از روش‌های نوین حل اختلاف مثل داوری و میانجی‌گری می‌تواند سرمایه گذاری طرفین را تضمین و بیمه کند.

جهت تهیه این کتاب می توانید از طریق لینک‌های زیر اقدام کنید.

کاملا کاربردی

"

رسول مدرس //نویسنده

پیش‌گیری بهتر از درمان 

با بررسی در این حوزه متوجه شدیم که کتاب جامع و کاملی وجود ندارد که بر اساس دانش و تجربه خطرات مشارکت در ساخت را به طرفین نا آگاه گوشزد کند. ما در این کتاب با تجربه مشاوره دادن به بیش از ۵۰۰۰ مراجعین مشارکت در ساختی که قراردادشان به نوعی دچار مشکل شده بود به فرمتی رسیدیم که ادعا می کنیم اگر طرفین طبق مفاد این کتاب اقدام به تنظیم قرارداد نمایند از بروز حدود %۹۰ از مشکلات آتی پیشگیری خواهد شد. همچنین حل %۱۰ باقیمانده مسائل از روش‌های نوین حل اختلاف مثل داوری و میانجیگری می‌تواند سرمایه گذاری طرفین را تضمین و بیمه کند.

نویسندگان کتاب مشارکت در ساخت به زبان ساده

جامع ترین کتاب مشارکت در ساخت موجود در ایران

مهندس محمد مدرس
مهندس رسول مدرس
نظر خوانندگان کتاب

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.