موضوعات حقوقی

آپارتمان نشینی و رفع اختلافات همسایه ها

یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که انسان با آن مواجه است و از گذشته دور و حتی آغاز اولین تمدن‌های بشری مطرح بوده تقابل منافع فردی و منافع اجتماعی است. ما …

آپارتمان نشینی و رفع اختلافات همسایه ها ادامه مطلب

ریشه یابی اختلافات بین همسایگان و راه حل آن

وکیل مشارکت در ساخت

با توجه به پیچیدگی های قرارداد مشارکت در ساخت، مسائل متعددی باید توسط یک وکیل مشارکت در ساخت مورد بررسی قرار گیرد. مزایای بررسی قرارداد توسط یک وکیل چیست: با …

وکیل مشارکت در ساخت ادامه مطلب

وکیل مشارکت در ساخت

فرق مسئولیت تضامنی و نسبی در قرارداد مشارکت در ساخت

زمانی که بیش از یک سازنده یا مالک وجود داشته باشد موضوع فرق مسئولیت تضامنی و نسبی در قرارداد مشارکت در ساخت مطرح خواهد شد. اما فرق مسئولیت تضامنی و …

فرق مسئولیت تضامنی و نسبی در قرارداد مشارکت در ساخت ادامه مطلب

مسئولیت تضامنی و نسبی در قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۱۰ قانون مدنی در مشارکت در ساخت

در این مقاله تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی در مشارکت در ساخت مطرح نموده‌ایم. در قانون مدنی کشور ما  عقود به دو دسته معین و نامعین تقسیم می‌شوند: عقد معین …

ماده ۱۰ قانون مدنی در مشارکت در ساخت ادامه مطلب

اسکرول به بالا