اغلب یکی از دغدغه‌های سازندگان و مالکین در املاک عدم آگاهی مشخصات فنی آسانسور می‌باشد.

طراح باید به ظرفیت تعداد و نوع آسانسورها توجه کند.  

محل صحیح قرارگیری آسانسور باید با توجه به  سهولت دسترسی و رفت و آمد تعیین شود.

ساختمان‌های مسکونی که 4 طبقه و بیشتر و یا طول مسیر حرکت بیشتر از 7 متر از کف ورودی اصلی  است وجود آسانسور الزامی است. 

ساختمان‌هایی که دارای 8 طبقه  و یا طول مسیر حرکت آن‌ها28 متر و بیشتر باشد، ملزم به تعبیه دو آسانسور می‌باشند، حتی اگر یک آسانسور کفایت کند.اگر طول مسیر حرکت بیشتر از 28متر باشد باید یک آسانسور بیمار(برانکارد بر) در نظر گرفته شود.

در ساختمان‌هایی که تعبیه آسانسور الزامی ست باید در  یکی از آسانسور‌ها حتما امکان انتقال و جا به جایی صندلی چرخ دار وجود داشته باشد.

آسانسور

طول مسیر حرکت

تعداد طبقات

الزامی است

بیشتر از 7

  4 طبقه و بیشتر

دوآسانسور (یکی برای حمل بیمار)

28 متر یا بیشتر 

8 طبقه



درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.