این نمونه قرارداد مختص قراردادهای مدیریت پیمان ابنیه خصوصی تنظیم شده است و صرفا جهت آشنایی کارفرمایان محترم عرضه شده است و هر پروژه شرایط و موقعیت خاص خود را دارد.

برای دانلود نمونه قرارداد مدیریت پیمان ساخت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمونه قرارداد مدیریت پیمان شرکت تُکا

برای دانلود قانون مدنی روی لینک زیر کلیک کنید.

قانون مدنی

 

یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود

پروژه ………

 

“قرارداد مدیریت پیمان ساخت”

شماره قرارداد

……………………………………

تاریخ: …………………………

این قرارداد در تاریخ ………. با رعایت شرایط عمومی پیمان و ماده ۱۹۰ ( یکصد و نود ) قانون مدنی بر اساس ماده ۱۰ ( ده ) قانون مذکور فی مابین طرف‌های ذیل منعقد می‌شود:

 • طرفین مدیریت پیمان ساخت

طرف اول_مالک(کارفرما)

آقای ………………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………… و کد ملی ……………………………….. صادره از ………. متولد ………….. اقامتگاه ………………………………….. کد پستی ……………………… شماره تلفن ……………………………  مالک شش دانگ کامل از پلاک ثبتی ………………………….

طرف دوم_مدیر­پیمان (مجری)

آقای ………………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………… و کد ملی ……………………………….. صادره از ………. متولد ………….. اقامتگاه ………………………………….. کد پستی ……………………… شماره تلفن …………………..

تبصره ۱: آدرس اعلامی طرفین این قرارداد اقامتگاه قانونی آن­ها محسوب می­‌گردد. مالک (کارفرما)، مدیرپیمان (مجری)

ناظر و مشاور متعهد می‌باشند هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت خود را کتبا به اطلاع یکدیگر برسانند.

تبصره ۲: در این قرارداد هر جا نام از طرف اول برده شده منظور مالک و یا کارفرما و هر جا نام از طرف دوم یا مدیرپیمان و پیمانکار برده شده منظور مجری می­‌باشد.

مشخصات مشاور قرارداد:آقای/ شرکت ………………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………… و کد ملی ……………………………….. صادره از ………. متولد ………….. اقامتگاه: ………………………………….. کد پستی ……………………… شماره تلفن: ………………….. شماره ثابت: ………….. شماره پروانه: ……….

مشخصات ناظر قرارداد

آقای/ شرکت ………………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………… و کد ملی ……………………………….. صادره از ………. متولد ………….. اقامتگاه ………………………………….. کد پستی ……………………… شماره تلفن ………………….. شماره ثابت ………….. شماره پروانه ……….

موضوع قرارداد

عبارت است از ساخت ملک موضوع ماده ۵ این قرارداد که مدیر پیمان متعهد است در قبال ثمنی که در این قرارداد مشخص می‌­شود، ملک فوق را طبق ضوابط با در نظر گرفتن حداکثر منافع کارفرما با متراژ پروانه صادره از شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیث آماده نماید.

کارفرما، مالک کل پروژه می‌­باشد و مدیر پیمان وظیفه ساخت و پیگیری اداری، نصب، راه اندازی، دریافت مجوزهای لازم و یا هر چیز دیگری را نسبت به  تمام مسائل مربوط به آن دارد.

مدیرپیمان (مجری یا پیمانکار) ملزم به پیگیری تهیه نقشه‌های معماری، تأسیساتی، برق، سازه، پیگیری مسائل شهرداری و مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات‌های ساختمانی مربوط به ملک مورد نظر اعم از ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، گودبرداری، آماده سازی کف گود و پایدار سازی دیواره گود، سفت­کاری و دیوارکشی، انواع حفر چاه (آب، فاضلاب و ….) ، آرماتوربندی، فونداسیون، بتن ریزی، محوطه سازی، حصارکشی، اجرا اسکلت، انواع داربست، کانال و داکت کشی، تمامی عایق­کاری­‌ها، گچ­کاری، کلیه سیمان­کاری­‌ها، لوله­‌کشی، سیستم تهویه هوا، سیستم اطفاء و اعلان حریق و تمامی کارهایی که مربوط به این پروژه بوده، طبق نقشه‌­های مصوب و تایید طرف اول، برای تکمیل، راه‌­اندازی و تحویل پروژه می‌­باشد.

تمامی اسناد، مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلا به رویت و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار بررسی‌های لازم را از همه لحاظ انجام داده و با اطلاع از کمیت و کیفیت آن‌ها ، مبادرت به قبول و تعهد نموده است.

 • مشخصات و محل اجرای پروژه:

تمامی ۶ دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن دارای سند مالکیت به شماره چاپی …………. به پلاک ثبتی ……………….. / ………………………… مفروز از …………………… / …………………………… اصل بخش …………….. به متراژ …………. واقع در …………………….. دارای …………. عدد کنتور برق و …………….. واحد آب و ………. کنتور گاز می‌­باشد. پروژه واقع در…………………………………………………………………………………………. است که به رویت مدیر پیمان رسیده و از موقعیت، وضعیت، کم و کیف آن آگاهی دارد.

کروکی وضعیت درختان با توافق طرفین به قرارداد پیوست شد. هرگونه خسارت و جریمه در خصوص درختان داخل و بیرون محل اجرای پروژه تا زمان تحویل قطعی بر عهده مدیرپیمان است.

 • تابعیت قرارداد

تابعیت قرارداد حاضر، ایرانی و تابع قوانین و مقررات جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران می‌­باشد.

مشخصات کلی سازه جدیدالتاسیس

تعداد ……….. طبقه، ………. درصد بعلاوه ………. متر پیشروی و ……………. درصد تراکم مجاز بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری که شامل:

 • ……………. طبقه با کاربری مسکونی، ………… طبقه با کاربری اداری و …………….. طبقه با کاربری تجاری که در تعداد ………….. واحد به متراژ حدود ……… متر مفید ساخته خواهد شد.
 • همکف با کاربری ……… باب پارکینگ / و ……….. باب تجاری حدود …………. متر
 • ………… طبقه زیر همکف با کاربری پارکینگ به تعداد …………. باب
 • ………… باب انباری به متراژ …………
 • تهیه و نصب و راه اندازی تمام تجهیزات فضاهای مشاعی
 • دیگر فضاهای مورد توافق (مثل فضاهای استخر، رختشوی خانه، بالکن، سالن اجتماعات و … )

زمان­بندی و مدت قرارداد

زمانبندی حق بالاسری هر مرحله(ریال)
ردیف شرح مدت (ماه) ابتدا و انتهای زمان تعیین شده ……….
۱ اتمام اجرای سازه نگهبان وگودبرداری ….. از ………… تا ……………. ……….
۲ اتمام اجرای اسکلت ….. از ………… تا ……………. ……….
۳ اتمام سفت کاری ….. از ………… تا ……………. ……….
۴ اتمام اجرای تأسیسات ….. از ………… تا ……………. ……….
۵ اتمام سفیدکاری ….. از ………… تا ……………. ……….
۶ اتمام نازک کاری ….. از ………… تا ……………. ……….
۷ فینیشینگ و تحویل پروژه به کارفرما ….. از ………… تا ……………. ……….
۸ دوره ضمانت ….. از ………… تا …………… ……….
  جمع کل ……….

تبصره : هرگونه تاخیر در مراحل اداری که خارج از اراده­ طرف دوم بوده و ناشی از قصور ایشان نباشد، با اخذ تایید از کارفرما و داور قرارداد متناسبا به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

تبصره: در مورد مدت اضافه شده و حق الزحمه مضاعف باید توافق جدیدی صورت گیرد.

تبصره: اگر پروژه در دوره تعیین شده تمام نشود، مدیر پیمان به مدت ………….. ماه باید بابت هر روز تاخیر مبلغ ……………………………… ریال به کارفرما خسارت پرداخت کند و پس از این ……… ماه، کارفرما حق فسخ قرارداد را بصورت یکطرفه خواهد داشت.

مراحل زمان­بندی جدول بالا در بند زیر شرح داده می­شود:

 • مرحله اول اتمام اجرای دیوارکشی، حفر چاه آب و فاضلاب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان که در جدول زمان­بندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام سازه نگهبان و گودبرداری ذکر شده است.
 • مرحله دوم اتمام اجرای فونداسیون و اسکلت تمامی طبقات که در جدول زمان­بندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام اسکلت ذکر شده است.
 • مرحله سوم اتمام اجرای تمامی سقف­ها، تیغه چینی‌­ها و دیوارکشی‌­ها که در زمان­بندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام سفت­کاری ذکر شده است.
 • مرحله چهارم اتمام اجرای تأسیسات، برق کشی، سیستم گرمایشی و سرمایشی، لوله کشی، انشعابات برق، آب، تلفن و گاز که در جدول زمان­بندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام تاسیسات ذکر شده است.
 • مرحله پنجم اتمام اجرای کف­سازی ساختمان و محوطه، گچ کاری و سیمان­کاری که در جدول زمان­بندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام سفیدکاری ذکر شده است.
 • مرحله ششم اتمام اجرای سنگ‌­کاری، کاشی‌­کاری، نصب پنجره­‌ها، محوطه سازی و نمای ساختمان که در جدول زمان­بندی (جدول بالا) تحت عنوان اتمام نازک­کاری ذکر شده است.
 • مرحله هفتم اتمام، اجرا، نصب و راه‌اندازی درب­‌ها، شیرالات، پرده‌­ها، کابینت­‌ها و کمددیواری­‌ها، کنتورها، کلید و پریزها، چراغ‌­ها، کولرها و تمامی مواردی که کارفرما از پروژه بعنوان یک پروژه کامل یاد کند و در جدول زمان­بندی (جدول بالا) تحت عنوان فینیشینگ و تحویل ذکر شده است.
 • مرحله هشتم مدیر پیمان می­بایست تمامی ایرادات، نواقص و مشکلات پروژه را رفع و رضایت کامل کارفرما را جلب کند.

تخلفات ساخت

مسئولیت کامل هرگونه تخلف در اجرا و عدم تطابق اجرا با نقشه‌­های اجرایی بدون هماهنگی با کارفرما، بعهده مدیر پیمان است.

مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای انجام موضوع ماده ۴ جمعاً ……………………………………………. ریال (به حروف)/ ……….درصد از کل هزینه­‌های پروژه بابت حق الزحمه یا حق بالاسری توسط کارفرما به مدیرپیمان پرداخت می‌­شود. شرایط پرداخت و نحوه و زمان پرداخت این مبلغ در ماده ۱۱ توضیح داده شده است.

(در قراردادهای مدیریت پیمان، مبلغ قرارداد می­تواند درصدی از هزینه­‌های پروژه به عنوان حق‌­بالاسری یا حق­‌الزحمه در نظر گرفته شود که در مقاله (عرف مدیریت­ پیمان) ذکر شده است.)

تبصره: حق‌الزحمه طرف دوم عین مبلغ کل قرارداد بوده و پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به آن تعلق می گیرد به عهده مدیرپیمان می‌باشد.

نحوه پرداخت حق­ بالاسری یا حق ­الزحمه

مبلغ ………………………… ریال بر اساس پیشرفت پروژه و مراحل زمانبندی جدول ماده ۸ پرداخت می­‌شود.

تبصره: کارفرما پس از تأیید اتمام هر مرحله، برای پرداخت حق بالاسری اقدام خواهد نمود.

کارفرما  بعد از اتمام هر مرحله از زمانبندی ………….. روز فرصت پرداخت حق بالاسری دارد و پس از آن تا …………… روز باید بابت تاخیر در انجام تعهد …………….. ریال به مدیرپیمان خسارت پرداخت کند.

مدیرپیمان پس از این مدت با تایید داور قرارداد، حق فسخ بصورت یکطرفه خواهد داشت.

مدیرپیمان باید پس از اتمام هر مرحله از برنامه زمانبندی، این موضوع را بصورت کتبی به کارفرما اعلام کند. درصورت عدم حضور کارفرما برای تحویل می­بایست تا مدت ……………… روز خسارتی به مبلغ  ……………. ریال به طرف مقابل پرداخت کند. پس از گذشت ……… روز مدیرپیمان حق فسخ قرارداد را بصورت یکطرفه خواهد داشت.

دوره ضمانت

بعد از تکمیل پروژه، مدیرپیمان تا ………… ماه مسئولیت تمامی خرابیات و ایرادات پروژه را بر عهده دارد.

اضافه بنا

هرگاه کارفرما تصمیم به ساخت اضافه بنا و تغییرات اساسی بگیرد، تا قبل از اتمام مرحله سفت کاری، می‌­تواند از طرف دوم درخواست کند و مدیرپیمان ملزم به اجرا آن بوده و باید در زمان تحویل پروژه، آن هم تکمیل شده باشد.

تغییرات جزئی یا تغییر سلیقه کارفرما، مقدم به نقشه­‌ها بوده و لازم الاجرا است.

 • وظایف و تعهدات طرف اول (کارفرما)

 • پرداخت تمامی هزینه‌های ساخت و دستمزد پیمانکاران، کارگران، نگهبان، اجاره و خرید مصالح به عهده کارفرما است. ( در هر قرارداد متفاوت است)
 • کارفرما متعهد است ظرف ………………….. روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد.
 • کارفرما همکاری‌های لازم را از قبیل دادن وکالتنامه (کاری، مدت­دار و با حق عزل)، معرفی‌نامه و غیره جهت معرفی مدیر پیمان به منظور اخذ انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و غیره و مراجعه به شهرداری، استانداری، شورایاری و تمامی ارگان‌ها و سازمان­‌هایی که مربوط به مسئله ساخت پروژه می­‌شود را متناسب با برنامه زمان‌بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیرپیمان به عمل آورد.
 • کارفرما متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی بعد از امضاء قرارداد تحویل مجری دهد.
 • کارفرما متعهد است پروانه ساختمانی و نقشه­‌های جدید طراحی شده و سایر مدارک و اسناد مرتبط با پروژه را نهایتا تا یک ماه بعد از امضاء قرارداد اخذ و نسخه‌ای از آن‌ها را به مجری تحویل دهد.
 • کارفرما متعهد است بعد از اتمام هر مرحله، طبق جدول زمان­بندی نهایتا تا …………. روز حق­‌الزحمه مدیرپیمان را پرداخت کند.
 • در طول مدت قرارداد، هرگاه طرف اول تصمیم به فروش کامل یا بخشی از پروژه را بگیرد، طرف اول باید تا مرحله ………………….. با مدیر پیمان تسویه کند.
 

وظایف و تعهدات طرف دوم (مدیرپیمان)

مجری قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه‌ها را ملاحظه نموده و از موقعیت، نوع کار، وضعیت آب و هوا، امکان اجرای کار در  فصل‌های مختلف سال، انواع مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در بازار کار، آگاهی کامل داشته و با توجه به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد تعهدات زیر را تقبل نماید:

 • مدیرپیمان اقرار می­‌نمایند از افراد ممنوع‌­المعامله نیست.
 • طرف دوم موظف به اجرای موضوع قرارداد بوده و باید به­طور تمام و کمال پروژه را طبق نقش‌ه­اي ارائه شده توسط کارفرما و در نظر گرفتن نظرات وی تحویل نماید.
 • در صورت ملاحظه مغایرت بین نقشه‌های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آن‌ها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح، ناظر و کارفرما اعلام نماید.
 • تمامی مقررات ملی ساختمان، شیوه‌نامه‌های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمان‌های مجاور و مسائل زیست محیطی در کارگاه را رعایت کند.
 • تجهیز کارگاه ساختمانی توسط مدیرپیمان انجام پذیرد.
 • مدیرپیمان عملیات اجرایی را پس از امضاء قرارداد مطابق برنامه زمان‌بندی شروع نماید.
 • مدیرپیمان تمامی عملیات اجرایی را بر اساس نقشه های ارائه شده از سوی کارفرما اجرا کند.
 • مدیرپیمان بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید.
 • مدیرپیمان باید تقدم و تأخر منطقی بین اقلام کار را تعیین کند.
 • مدیرپیمان می­‌بایست تأییدیه‌های لازم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ کند.
 • مدیرپیمان در پذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر اکیپ­‌های اجرایی دارای صلاحیت در رشته مربوط که توسط کارفرما تعیین و ابلاغ شده است را کاملاً رعایت نماید.
 • مدیرپیمان باید عملیات ساخت مطابق با قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد.
 • قبل از شروع هر مرحله از زمان‌بندی پروژه، مدیرپیمان باید برآورد هزینه آن مرحله، تجهیزات لازم، مصالح موجود و استاندارد و غیره را به کارفرما ارائه دهد.
 • مدیرپیمان باید نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیه یا تأیید کند و تا زمانی که مقررات دولتی اجازه نمی‌دهد، از استخدام کارگران خارجی خودداری کند.
 • مدیرپیمان باید مقررات بیمه و تأمین اجتماعی و قانون کار را رعایت و یا نسبت به آن‌ها الزام نماید.
 • مسئولیت حفاظت از کارگاه، تأسیسات زیربنایی و تمامی وسایل، لوازم و مصالح موجود در کارگاه به عهده مجری است و اگر به هر یک صدمه و خسارتی وارد شود موظف به رفع نقص و یا جبران خسارت می‌باشد و باید تمامی وسایل و تجهیزات کارگاه دارای گارانتی و ساختمان دارای بیمه باشد.
 • مدیرپیمان می‌­بایست نظرات ناظر و کارفرما را بر اساس نقشه‌های موجود به طور کتبی تأیید نماید و با امضای این قرارداد، شرایط عمومی ساخت و مفاد ذکر شده در قرارداد را رعایت نماید.
 • مدیرپیمان می­بایست هرگونه ایراد و نقص در اجرای پروژه ناشی از عدم رعایت مسائل فنی، سهل ­انگاری و عدم ارائه کار نامناسب از ناحیه نیروی انسانی کارگاه را رفع نماید.
 • مدیرپیمان کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح، استفاده از علائم راهنمایی، خطر و وسایل حفاظتی در کارگاه را رعایت و کنترل نماید.
 • حق واگذاری کل یا بخشی از قرارداد را به دیگران ندارد.
 • مدیرپیمان موظف است هر روز صورت وضعیتی به کارفرما ارائه دهد.
 • مدیر پیمان امین و امانتدار کارفرما بوده و هر گونه عملی که خلاف این موضوع را اثبات کند، قرارداد بصورت یک طرفه با رای داور قابل فسخ است.
 • مدیرپیمان در تهیه و یا تأیید صورت وضعیت‌ها و یا صورت هزینه‌ها دقت و رعایت امانت را بنماید.
 • مدیرپیمان در مواردی که به موجب قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشته‌ها که مستلزم داشتن پروانه صلاحیت می‌­باشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحیت مربوط به آن بخش از کار استفاده نماید.
 • طرف دوم (مدیرپیمان) متعهد می‌­گردد که کلیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات ناشی از اجرای پروژه و خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام موارد را به عهده گرفته و طرف اول (کارفرما) هیچگونه مسئولیتی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی و تخلفات احتمالی ساخت را نخواهند داشت.
 • طرف دوم متعهد به رعایت مفاد آخرین ویرایش آیین‌ نامه ۲۸۰۰ زلزله می‌­باشد.
 • مدیرپیمان متعهد به رعایت کلیه الزامات فنی و ضوابط و استانداردهای ملی و مقررات قانونی از جمله مقررات ملی ساختمان خصوصاً مبحث ۱۹ می­‌باشد.
 • پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره‌برداری شد، مدیرپیمان مراتب را حداقل یک هفته قبل به طور کتبی به ناظر و کارفرما اعلام می‌دارد.
 • پس از تعیین روز تحویل توسط مجری با حضور ناظر هماهنگ کننده، مدیرپیمان، کارفرما و مشاور، کار طی صورتجلسه ای تحویل کارفرما می‌شود.
 • مجری موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقد با پیمانکاران ، پیمانکاران جزء و تمام اکیپ­های که در پروژه مشغول به کار هستند، را به کارفرما تحویل و وی تایید کند.

وظایف و تعهدات ناظر

 • شخص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یا چند رشته از رشته‌های اصلی و مرتبط موضوع قانون می‌­باشد که توسط کارفرما به مدیرپیمان معرفی می‌شود و بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه اجرا پروژه که خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها، مقررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت می‌نماید.
 • کارفرما، می­‌بایست ناظر پروژه را حداکثر تا …….. روز از امضای این قرارداد به مدیرپیمان معرفی کند و چنانچه بعداً به هر دلیل ناظر تغییر کند، کارفرما موظف است حداکثر ظرف ….. روز مهندس ناظر جدید را کتباً به مجری معرفی نماید. درصورت عدم انتخاب ناظر توسط کارفرما در زمان امضا قرارداد و تاخیر در معرفی ایشان به مدیرپیمان، تمامی عواقب ناشی از این کار بر عهده کار فرما است.
 • بر اساس شرح خدمات مهندسان ناظر رشته‌های ساختمان، مسئول هماهنگی بین طرفین قرارداد (کارفرما و مدیرپیمان) و ملزم به رعایت قوانین حاکم در اجرا
 • اختمان یا مجتمع ساختمانی و ارسال گزارش‌های مرحله‌ای به شهرداری و سایر مراجع ذی­ربط می‌باشد.
 • ناظر، مسئولیت نظارت بر نحوه صحیح ساخت و هماهنگی طرفین در این پروژه را بر عهده دارد.
 • هرگاه هرگونه تخلف، سهل انگاری، عدم اجرای صحیح در پروژه رخ دهد، ناظر پس از مدیرپیمان باید جوابگو باشد و خسارت وارده شده را به کارفرما پرداخت کند.

شرایط و آثار قرارداد و افزایش قیمت 

 • کارفرما مالک کل زمین و پروژه بوده و باید در جریان تمامی امور قرار گیرد و به تایید وی برسد.
 • کل هزینه‌های ساخت‌ و ساز در مبلغ پرداختی به مدیرپیمان (مجری پروژه) هیچ تأثیری ندارد و بدون تایید کارفرما، مبلغ حق الزحمه مدیرپیمان شامل هیچ افزایش مبلغی نمی‌­شود.
 • نوسانات قیمت ملک و هزینه‌های ساخت شامل: مصالح، دستمزد و غیره در آینده (از زمان قرارداد تا تحویل نهایی) هیچ­گونه تأثیری در مفاد و توافق‌های انجام گرفته در این قرارداد نخواهد داشت.
 • طرفین با امضاء این قرارداد خیار غبن فاحش و خیار تدلیس را از خود سلب نمودند.
 • مدیرپیمان در رابطه با کلیه هزینه‌ها و خرید و اجاره تمامی مصالح و وسایل مورد نیاز برای پروژه باید قبل از هر گونه اقدامی از سه مرجع مختلف استعلام گرفته و کارفرما کتبا تایید کند.
 • تمام اکیپ­‌های اجرایی قبل از شروع به کار در پروژه باید مورد تایید کارفرما باشند.
 • کارفرما نسبت به تمامی عملیات اجرایی پروژه هیچ‌گونه مسئولیتی نداشته و موارد تماماً به عهده مجری می‌­باشد.
 • مدیرپیمان حق هیچ گونه ادعایی در مورد مالکیت و حق انتفاع در این ملک ندارد.
 • طرف دوم در مورد موضوع قرارداد فقط مسئول ساخت،نصب، راه اندازی، تحویل پروژه و پیگیری تمامی مسائل اداری آن است و هیچ سمت دیگری ندارد.
 • تمامی هزینه‌­های پروژه که شامل خرید مصالح، اجاره ماشین­های راه­سازی و ابزارالات، حق الزحمه همه پیمانکاران جزء و تمامی هزینه­‌هایی که مرتبط به ساخت پروژه می‌­باشد، برعهده کارفرما است.
 • مدیرپیمان باید پیگیری اداری پروژه که شامل مسائل مرتبط با جواز ساخت و شهرداری، شورایاری، پلیس ساختمان، اداره آب، اداره برق، اداره گاز و مخابرات(تلفن) و غیره می­‌شود، به نحو احسن انجام دهد.

حدود اختیارات و مداخله کارفرما در اجرا

 • کارفرما اختیار دارد به طور مستمر و دائم به نحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید نماید و چنانچه موارد بی­انضباطی، کم کاری، کندی یا توقف کار، حیف و میل، عدم رعایت اصول ایمنی و …. رویت نماید، ایشان موظف است به طور کتبی به مجری یا پیمانکار اعلام کند. در صورتی که مدیرپیمان به نظرات مذکور توجه ننماید، خسارات ناشی از این کار بر عهده مدیرپیمان بوده و درصورت عدم توجه به تذکرات متعدد مذکور،کارفرما اختیار دارد با تایید داور، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ کند.
 • کارفرما حق هرگونه تغییر در نقشه‌­ها و اکیپ­‌های اجرایی را دارد.
 • کارفرما بعد از تایید اکیپ اجرایی و انتخاب مصالح مورد نیاز هر مرحله، حق دخالت در اجرا را نداشته و فقط می­‌تواند توسط ناظری که معرفی می­‌کند از اجرای صحیح پروژه مطمئن شود.

در صورت تعطیلی و تأخیر غیر موجه یا غیبت مدیرپیمان در حین انجام پروژه به میزان بیش از …………. روز متوالی و   ……….. روز غیرمتوالی، نسبت به برنامه­ زمانبندی قید شده در ماده ۸، کارفرما می‌­تواند پس از اعلام کتبی و الزام به انجام تعهد طرف دوم و تنظیم صورت‌جلسه وضعیت موجود جهت ادامه عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.

کارفرما ضمن حق فسخ بصورت یکطرفه، حق دریافت  خسارت ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد مدیرپیمان به مبلغ …………… ریال را دارد.

تنخواه گردان

طرف اول مبلغ ………………….. ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیرپیمان قرار می‌دهد که پس از ارائه صورت هزینه‌ها و فاکتورهای مربوطه و تأیید مهندس ناظر , تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ پرداختی محاسبه و توسط طرف اول به مدیرپیمان پرداخت می‌شود.

تبصره: مبلغ تنخواه گردان در هر مرحله طبق برآورد هزینه‌ای که مدیرپیمان به کارفرما ارائه می‌­دهد و توافقی که مابین طرفین صورت می­‌گیرد، است.

تبصره: برای دریافت تنخواه، مدیرپیمان می­‌بایست صورت حساب قبلی خود را تحویل دهد و کارفرما تایید کند.

جرائم تأخیر یا عدم اجرای تعهدات

 • در صورت تأخیر هر طرف بدون عذر موجه در انجام تعهدات خویش طبق مواعد مقرر در تمامی بندهای قرارداد، می­‌بایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید.
 • در صورت عدم رعایت مسائل فنی ساخت و عدم استفاده از مصالح انتخاب شده توسط طرف اول، حق فسخ برای کارفرما ایجاد می­‌گردد.

شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد به غیر از موارد ذکر شده قابل فسخ نمی‌­باشد.

هاردشیپ یا شرایط مذاکره مجدد در شرایط قهری

ادامه عملیات اجرایی حداکثر یک ماه از پایان وضعیت فورس ماژور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با رای داور و پس از تنظیم صورت‌جلسه کتبی انجام می­گردد و مدت تعطیلی پروژه در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده می­‌شود.

در صورت بروز بیماری صعب‌­العلاج و ….. برای طرف دوم، تصمیم‌گیری مجدد راجع به انجام فسخ قرارداد با حضور طرفین و داور انجام خواهد شد.

حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور)

طرفین در مورد حوادث قهری مانند: زلزله، سیل، شورش، جنگ و بلایای طبیعی مسئولیتی نخواهند داشت و قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید و مدت زمان فورس ماژور به زمان قرارداد افزوده خواهد شد.

مرجع حل اختلاف

طبق مواد ۴۴۵ و۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در جهت حل اختلاف بین طرفین قرارداد به شرح زیر اقدام خواهد شد. آقای ……………….. به کد ملی ……………………. (داور منتخب موردقبول طرفین است) به نشانی ………………………  به‌عنوان داور مرضی­الطرفین انتخاب شد که در صورت حدوث اختلاف، هریک از طرفین حق‌دارند نسبت به هریک از شرایط قرارداد، درخواست رسیدگی به اختلاف را در نشانی داور کتباً اعلام و ثبت نماید رای صادره از طرف داور منتخب، برای طرفین لازم‌­الاجرا است. ابلاغ اوراق و کلیه مراسلات داوری به طرفین با اظهارنامه به نشانی قراردادی، معتبر است. در این خصوص قرارداد داوری جداگانه­‌ای به شماره­ی …………… مابین طرفین قرارداد منعقد گردیده است.

تبصره ۱: اگر داور فوت نموده یا از قبول داوری سرباز زند شرط داوری کان لم یکن گردیده و حق مراجعه به مراجع قضایی برای طرفین محفوظ می‌­باشد.

 نحوه تشکیل جلسات داوری و صدور رأی 

داور مرضی­‌الطرفین با ملاحظه تقاضای متقاضی داوری و دریافت پاسخ طرف مقابل حداکثر ………….. روز از تاریخ ابلاغ به وی و در صورت عدم دریافت ………….. روز پس از تاریخ ابلاغ و بدون نیاز به دعوت از طرفین قرارداد، حداکثر ظرف …….. روز مبادرت به تشکیل جلسه داوری نموده و نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود و مجموعا تشکیل جلسه و انشاء رأى حداکثر ظرف …………….. روز و در صورت نیاز به زمان مازاد این مدت تا …………….. روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.

 • ابلاغ به طرفین از طریق اظهارنامه رسمی و قانونی و دریافت رسید خواهد بود.
 • ارجاع اختلافات به داوری به هیچ وجه موجب یا جواز توقف عملیات احداث پروژه ساختمانی مذکور در قرارداد و تعهدات مرتبط بر آن نخواهد بود.
 • پرداخت حق­‌الزحمه داور مرضی­الطرفین و کارشناسی گروه های مختلف شغلی، بدوا به عهده متقاضی و نهایتا به عهده محکوم علیه خواهد بود.

فوت و حجر

در صورت فوت و حجر هر یک از طرفین قائم مقام قانونی آن‌ها مسئول اتخاذ تصمیم است.

این قرارداد در کمال صحت و سلامت جسم و عقل و با رعایت موازین شرعی و قانونی و با رضایت و اراده شخصی طرفین قرارداد تنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه این قرارداد و عقد مدیریت پیمان جاری شد و اسقاط خیار غبن فاحش ولو افحش از متعاملین به‌عمل‌آمده و متعاملین با علم و اطلاع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آن نموده‌اند.

 • لیست متریال

لیست متریال نسبت به شرایط قرارداد، موقعیت ملک و توافق طرفین قرارداد تنظیم می‌­شود. در این لیست باید تمامی مصالحی که در پروژه مورد استفاده قرار می‌­گیرد ذکر شود. درباره مصالح مورد نیاز پروژه اعم از جنس، گنجایش یا ظرفیت و مارک باید شرح داده شود.

این قرارداد نسبت به متعاملین و قائم‌مقام قهری و قانونی و ورثه کارفرما مؤثر می‌­باشد و طرفین بر قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل عدول بودن آن تأکید و اقرار می­‌نمایند.

چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین، خلاف و فسادی کشف شود مسئولیت جبران خسارت وارده و جوابگویی در قبال طرف دیگر قرارداد و مقامات صالحه قضایی را بر عهده دارد.

نقشه­‌هایی که از سوی طرف اول به ناظر و طرف دوم ارائه می­‌شود به قرارداد پیوست شود.

لیست مصالح که از سوی طرف اول به ناظر و طرف دوم ارائه می­‌شود به قرارداد پیوست شود.

 • کلیه صفحات قرارداد و پیوست‌­ها به تائید، گواهی، امضا و اثرانگشت طرفین رسید.
 • کلیه صفحات قرارداد و پیوست­‌ها به تائید، گواهی، امضا و اثر انگشت شهود طرفین رسید.
 • کلیه صفحات قرارداد و پیوست­‌ها به تائید، گواهی، امضا و اثر انگشت داور، ناظر و مشاور رسید.

این قرارداد به استناد مواد ۱۰ و ۳۲ و ۱۸۵ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۴۵۷ و ۶۷۴ قانون مدنی مشتمل بر ۲۴ ماده در …………. نسخه و ……….. صفحه متحدالمتن و متحدالاعتبار در تاریخ ………….. بین طرفین قرارداد حاضر، امضاء و تنظیم گردید که یک نسخه نزد طرف اول قرارداد، یک نسخه نزد طرف دوم، یک نسخه نزد ناظر و یک نسخه هم نزد داور قرارداد نگهداری می‌­شود.

مشاور قرارداد، باید بصورت جداگانه قراردادی با کارفرما(مالک) تنظیم کند.

ناظر قرارداد، باید به صورت جداگانه قراردادی با کارفرما(مالک) تنظیم کند که پیوست این قرارداد می ­شود.

داور قرارداد، باید به صورت جداگانه قراردادی با کارفرما(مالک) تنظیم کند.

(تمامی نقشه‌های تایید شده از جانب طرفین پیوست می‌­شود.)

شرکت مهندسی تُکا می‌­تواند شما را در موارد زیر یاری کند:

 تنظیم انواع قراردادهای مدیریت پیمان

 • اصلاح انواع قراردادهای مدیریت پیمان
 • بررسی قراردادهای مدیریت پیمان
 • تنظیم متمم برای کلیه قراردادهای مدیریت پیمان
 • تهیه لیست متریال نسبت به هر پروژه
 • اخذ پروانه و گواهی ساخت پروژه­‌های ابنیه
 • معرفی مجری، ناظر، داور و مشاور در قراردادهای پیمان
 • خدمات داوری در اینگونه قراردادها
 • مشاوره ساعتی حضوری و تلفنی

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.