شرکت فنی مهندسی تُکا

مجموعه تخصصی مشاوره مشارکت در ساخت و شهرسازی 

”خدمات مربوط به سازندگان و فعالین صنعت ساختمان“

شرکت تُکا از سال 1387 در زمینه ارائه خدمات به مالکین، سازندگان و تمامی افراد ی که در حوزه صنعت ساختمان 

فعاليت دارند، آغاز به کار نموده است.

خدمات شرکت مهندسی تُکا، ویژه سازندگان و فعالین صنعت ساختمان

 1.  تنظیم انواع قرارداد مشارکت در ساخت
 2. ارائه مشاوره، نمایندگی و مذاکره در خصوص تمامی مراحل مشارکت در ساخت 
 3. مشاوره شهرسازی و صدور پروانه

خدمات قبل از امضای قرارداد مشارکت در ساخت

 بررسی وضعیت ملک از نظر اخذ جواز شهرداری (تراکم، سطح اشغال، باغات، حقوق مکتسبه، عوارض، سوابق، کاربری ها و…)

 1. بررسی شرایط و مدارک ملک از نظر حقوقی و اخذ استعلام های لازم 
 2. مشاوره و اخذ دستور نقشه ملک
 3. تهیه پیش نویس و قرارداد مشارکت در ساخت 
 4. تنظیم متن وکالتنامه کاری
 5. تهییه تقسیم نامه قرارداد 
 6. تهیه لیست متریال
 7. تهیه اساسنامه ساختمان 
 8. محاسبه قدرالسهم، درصد مشارکت در ساخت، بلاعوض، قرض الحسنه و…
 9. پیش بینی ضمانت های عدم انجام تعهدات در قرارداد 
 10. پیش بینی زمان انتقال سند مالکیت و تحویل ملک کلنگی
 11. داوری قراردادهای مشارکت در ساخت

خدمات زمان امضای قرارداد مشارکت در ساخت

 1. برگزاری جلسات امضای قرارداد مشارکت در ساخت 
 2. بررسی اسناد و مدارک پیوست قرارداد 
 3. اخذ موافقت نهایی جهت امضای قرارداد مشارکت در ساخت 
 4. مشاوره بازاریابی و مشاوره مالیاتی در خصوص پروژه مذکور

خدمات پس از امضای قرارداد مشارکت در ساخت

 1. تهیه صورتجلسه تحویل ملک کلنگی با تمامی جزئیات 
 2. نمایندگی و انجام مذاکرات ثانویه با مالک 
 3. تشکیل جلسات مستمر ماهانه 
 4. تهیه متمم ها و الحاقیه های لازم در قرارداد 
 5. اقدام جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم جهت نقل و انتقال 
 6. تهیه صورتجلسه تحویل موقت و دائم واحدهای آپارتمانی 
 7. محاسبه سهم طرفین قرارداد از متراژ مفید و متراژ مازاد 
 8. حضور در جلسه امضای تقسیم نامه محضری 
 9. تنظیم قراردادهای فروش یا پیش فروش در صورت نیاز کارفرما 
 10. میانجیگری و داوری قرارداد مشارکت در ساخت در صورت نیاز

خدمات توتال شرکت مهندسی تُکا

 1. تنظیم و بررسی انواع قرارداد های ملکی و فنی مربوط به ساخت و ساز 
 2. تهیه و تنظیم صورتجلسات تحویل ملک به اشخاص ثالث (پیمانکار، مالک و…)
 3. مشاوره حقوقی و فنی در رابطه با قراردادهای ملکی
 4. مشاوره مالیاتی 
 5. تنظیم و تهیه متمم قراردادهای ملکی 
 6. حضور در جلسات انعقاد قراردادهای کارفرما 
 7. تشکیل جلسات مستمر ماهانه 
 8. تهیه متمم ها و الحاقیه های لازم در قرارداد 
 9. نظارت بر روند پیشرفت قرارداد مشارکت در ساخت 
 10. تهیه صورتجلسه تحویل موقت و دائم واحدهای آپارتمانی 
 11. تنظیم تقسیم نامه 
 12. تنظیم قراردادهای فروش یا پیش فروش 
 13. ارائه خدمات به صورت سالانه و بدون محدودیت 
 14. داوری قرارداد مشارکت در ساخت

 خدمات دپارتمان شهرسازی

 1. مشاوره در خصوص روال اخذ گواهی و چالش های پیش رو 
 2. پیگیری اخذ جواز ساخت و دستور نقشه و یا گواهی های شهرداری در کوتاه ترین زمان 
 3. پیگیری کمیسیون های مختلف شهرداری به ویژه فضای سبز
 4. بررسی و مشاوره در خصوص تغییرات حادث شده در ساختمان و نحوه برخورد شهردار ی 
 5. محاسبه عوارض شهرداری 
 6. مشاوره در خصوص درخت ها و باغات 
 7. راهنمایی نحوه رفع خلاف با کمترین هزینه 
 8. بررسی موارد قابل طرح در کمیسیون های داخلی شهرداری 
 9. آموزش خصوصی و عمومی ضوابط شهرسازی

بخشی از فعالیت های شرکت مهندسی تُکا 

 • بیش از 3818 مورد مشاوره در سال 1401
 • ده ها مورد میانجیگری و داوری قرارداد مشارکت در ساخت 
 • برگزاری بیش از 35 کلاس آموزشی مشارکت در ساخت 
 • برگزار کننده دوره حرفه ای مشارکت در ساخت برای سازندگان، وکلا و کارشناسان رسمی

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.