قراردادهایی که در آن اجرای یک پروژه ساخت از سوی کارفرما به شخص حقیقی یا حقوقی سپرده می­‌شود را مدیریت پیمان می‌گویند.

در قراردادهای مدیریت پیمان سه عامل مهم کارفرما، پیمانکار و مشاور نقش تعیین کننده‌ای دارند که هر یک از آن­‌ها در قرارداد دارای وظایف متفاوتی می‌باشند.

در قرادادهای مدیریت پیمان، پیمانکار بخشی یا تمامی مسئولیت‌های اجرایی پروژه را بر عهده می­‌گیرد. در اینگونه قراردادها مسئولیت‌ها بین کارفرما، مشاور و پیمانکار توزیع می­‌شود. پیمانکار گروه اجرایی خود را به کارفرما معرفی کرده و روش‌های اجرایی را مشخص می­‌کند.

سازندگان در قراردادهای مشارکت در ساخت، عمدتا نگران تأمین هزینه ساخت ساختمان و یا افزایش قیمت‌ها هستند. در پروژه‌هایی که کارفرما به راحتی توان پرداخت هزینه‌های پروژه را داشته باشد، قرارداد مدیریت پیمان عمدتاً به صرفه‌تر است.

کارفرما

کارفرما تامین کننده هزینه های پروژه و مالک پروژه است. معمولا دستورات و تصمیمات اساسی مانند مدت زمان قرارداد، تغییر در روند پروژه و هزینه‌های مضاعف پروژه توسط ایشان اتخاذ می­‌گردد.

شخصی که در زمینه ساخت و قرارداد، اطلاعات و تجربه کافی داشته باشد، می­ تواند کارفرما را نسبت به خطرات، ادعاها و ضررهایی که ممکن است در طول پروژه رخ دهد، آگاه نماید.

کارفرما می‌­تواند با یک قرارداد کامل که از نظر فنی، حقوقی و قراردادی تنظیم شده است، ملک و سرمایه خود را بیمه کند.

کارفرما، جهت انجام پروژه نیازمند ساز و کاری می‌­باشد که روابط بین طرفین پروژه را تنظیم کرده و بتواند ریسک را به بهترین نحو بین طرفین قرارداد توزیع کند. این ساز و کار می­‌تواند از طریق مشاور ارائه شود.

مشاور

  1. کارفرما می ­بایست ذهنیت و نقطه نظرات خود را در خصوص طراحی پروژه، با مشاور مطرح کند. مشاور این نقطه نظرات و خواسته‌ها را به صورت نقشه و مطالب اجرایی در اختیار مدیر پیمان می­‌گذارد.
  2. مشاور بررسی می‌کند که آیا نقشه‌ها و خواسته‌های کارفرما در اجرا به نحو مناسب پیاده‌سازی می­‌شود یا خیر

نقش مشاورین در این قراردادها بسیار پررنگ است و در واقع پایین آورنده ریسک قرارداد هستند. زیرا نقش مؤثری در کاهش ادعاهای غیر فنی و بیان غیرمنطقی مبنی بر عدم امکان اجرای برخی از قسمت‌ها دارند.

مشاور از هرگونه تاخیر غیر مجاز که ممکن است در اینگونه قراردادها رخ دهد، جلوگیری می­‌کند.

کارفرما برای تسلط بیشتر بر پروژه و اجرای آن به بهترین و با صرفه ترین شکل، به مشاور نیاز دارد. انتخاب مشاور آگاه توسط کارفرما که کاملا با جزئیات کار و مسائل فنی و مهندسی آشنا باشد، نکته قابل توجهی است.

پیمانکار

مجری، مسئول و سازنده یک پروژه ساخت است.

در این گونه از قراردادها دو مسئله اصلی به شرح ذیل حائز اهمیت می‌­باشد:

  • تمام مصالح برای ساخت پروژه توسط چه شخصی (کارفرما یا پیمانکار یا مشاور) تهیه می­‌شود.
  • اجرا عملیات‌های ساختمانی و به کارگیری مصالح به نحو احسنت انجام می ‌شود یا خیر.

در قراردادهایی که مدیرپیمان هزینه ساخت را پرداخت نمی ­کند، کارفرما یا مشاور وظیفه تهیه و خرید مصالح را به عهده دارند که این روش بهترین  و سودآورترین روش در قراردادهای مدیریت پیمان برای مالکان است.

وظایف کلی کارفرما، پیمانکار و مشاور در شکل زیر ذکر شده است.

وظایف_کلی_طرفین_مدیریت_پیمان_شرکت_تکا
وظایف کلی طرفین مدیریت پیمان شرکت مهندسی تُکا
 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.