تقریبا می‌توان گفت از زمان صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ممنوعیت توسعه بنا یا اضافه اشکوب که حدود اواخر سال ۱۳۸۸ صادر شد، به مناطق شهرداری ضمن بررسی شرایط ملک مورد تقاضا برای اضافه اشکوب، اجازه احداث بنا داده شده است.
در حقیقت کمیته‌ای متشکل از معاون شهرسازی و معماری، رئیس صدور پروانه، رئیس طرح تفصیلی و رئیس نظارت فنی و نماینده حوزه معاونت شهرسازی و معماری در خصوص صدور پروانه اضافه اشکوب تصمیم‌گیری می‌نماید.

برای بررسی ملک در این کمیسیون مدارک ذیل مورد نیاز است

  1. گواهی تقویت و مقاوم سازی بنا توسط مهندسین مشاور
  2. تامین پارکینگ مورد نیاز متناسب با متراژ توسعه بنا و کاربری مورد نظر رعایت اصلاحی براساس طرح تفصیلی
  3. رعایت درز انقطاع مورد نیاز
  4. رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در نقشه معماری برقی و مکانیک
  5. رعایت تراکم مجاز پهنه براساس طرح تفصیلی

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.