این پکیج شامل چه مواردی است؟

در این نوع خدمات، صفر تا صد کار به مشاورین شرکت ما سپرده خواهد شد و ما از زمان شروع مشاوره جهت تنظیم قرارداد، معرفی سازنده، انعقاد قرارداد، داوری در زمان ساخت پروژه تا اتمام کار در کنار شما هستیم.

پکیج خدمات مشارکت در ساخت تُکا بسته به اینکه شما قرارداد مشارکتتان را امضا نموده‌اید یا نه، به دو دسته تقسیم می‌شود.

اگر هنوز قرارداد مشارکت در ساخت امضا نکرده‌اید خدمات ما شامل موارد ذیل خواهد بود.

 1. مشاوره ساعتی
 2. مشاوره به‌صورت پروژه‌ای (همراهی و حضور مشاور در طول مدت تنظیم یا اجرای قرارداد)
 3. تعیین قدرالسهم مالکین (همسایه‌ها)
 4. تعیین درصد، بلاعوض و قرض الحسنه
 5. تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت
 6. معرفی سازنده جهت مشارکت
 7. اصلاح یا ادیت قراردادی که به شما پیشنهاد شده است
 8. قبول داوری و میانجی‌گری قرارداد شما
 9. درخواست نظارت عالیه بر پروژه شما
 10. درخواست عقد قرارداد مشارکت در ساخت با شرکت مهندسی تُکا

اگر قرارداد مشارکت در ساخت خود را امضا کرده‌اید خدمات ما شامل موارد ذیل خواهد بود.

 1. مشاوره ساعتی
 2. مشاوره به‌صورت پروژه‌ای (همراهی مشاوره در طول مذاکرات با سازنده یا اجرای قرارداد)
 3. اصلاح یا ادیت قراردادی که به شما پیشنهاد شده است
 4. قبول داوری و میانجی‌گری قرارداد شما
 5. درخواست تهیه فسخ نامه
 6. درخواست اخذ وکیل

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.