1. بررسی پهنه‌بندی و تراکم ملک
 2. بررسی و برآورد میزان اصلاحی
 3. تعیین حداکثر تراکم و سطح اشغال ملک
 4. تعیین جانمایی ساختمان 
 5. تعیین نوعیت (باغ یا غیر باغ)
 6. تعیین تراکم باغات
 7. جانمایی محل احداث بنا نسبت به درختان
 8. اخذ پروانه ساخت، اخذ پایان کار و عدم خلاف
 9. ضوابط معماری
 10. محاسبه میزان عوارض شهرداری تهران
 11. تعیین کد صفر شهرسازی 
 12. ضوابط سازمان آتشنشانی
 13. طراحی نقشه‌های سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی
 14. انتخاب و معرفی سازنده، ناظر و مجری
 15. تعیین روش گودبرداری و احداث سازه نگهبان
 16. پیشنهاد طراحی نما و اخذ تاییدیه کمیته نما
 17. بررسی تخلفات احتمالی و نحوه برخورد سازمان­‌ها و ارگان­ ها آن
 18. بررسی امکان ارسال و به کمیسیون ماده ۵ و امکانات پیش­رو
 19. بررسی چالش­ های پیش­رو در کمیسیون ماده ۷
 20. مشاوره در خصوص قانون زمین­ شهری

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.