1. مشاوره در مورد روال اخذ گواهی و چالش­‌های پیش رو
  2. بررسی و مشاوره در خصوص تغییرات حادث شده در ساختمان و نحوه برخورد شهرداری
  3. برآورد زمان­بندی اخذ گواهی
  4. بررسی عوارض تطویل و سایر عوارض­‌های منطقه
  5. مشاوره در خصوص درخت­‌ها و کمسیون باغات
  6. پیش­بینی شرایط کمیسیون ماده ۱۰۰
  7. راهنمایی نحوه رفع خلاف با کمترین هزینه
  8. بررسی تاثیر تغییرات صورت گرفته بر ضوابط حاکم بر سازمان آتش نشانی
  9. مشاوره جهت تسریع امور مربوط به اخذ گواهی
  10. بررسی موارد قابل طرح در کمیسیون داخلی

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.