با تکمیل دانش و اطلاعات فنی و حقوقی خودتان می‌توانید در بازار قراردادهای مشارکت در ساخت در آمد بیشتری کسب نمایید.

 
 

در دنیای جدید روش‌های بسیار زیادی برای کسب در آمد افراد متخصص وجود دارد که با شرکت در این رویداد با تمامی این موارد آشنا می‌شوید:

 1. مشاوره و اخذ درآمداز مشاوره ساعتی
 2. مشاوره پروژه‌ای ( براساس خدمات)
 3. مشاوره انتخاب سازنده و یا ملک و معرفی
 4. مشاوره شهرداری و شهرسازی و انجام محاسبات تراکم و سطح اشغال
 5. مشاوره تنظیم قرارداد مشارکت
 6. مشاوره تنظیم متمم‌های قرارداد مشارکت در ساخت
 7. داوری قراردادهای مشارکت در ساخت
 8. مشاوره حقوقی (بررسی حقوقی
 9. مشاوره تهیه نقشه (بررسی نقشه از نظر ضوابط)
 10. مشاوره امکان سنجی ساخت (از نظر برآورد اقتصادی و ساخت)
 11. مشاوره محاسبه قدرالسهم (در خصوص یک ملک یا تجمیع چند ملک)

 

در این رویداد موارد بالا به اختصار توضیح داده خواهد شد تا کسانی که تمایل دارند در دوره حرفه‌ای قراردادهای مشارکت در ساخت ما شرکت کرده و تمامی موارد را بطور کامل آموزش ببینند.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.