عوارض

۱۳۹۵-۰۵-۱۲
عوارض پذیره و عوارض کاربرد

عوارض پذیره و عوارض کاربرد تجاری چیست ؟

  جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی در ساختمان‌های اداری، تجاری و صنعتی در شهرداری تهران علاوه بر عوارض مازاد تراکم، آموزش‌وپرورش، ایمنی، پسماند و غیره […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۶
جدول ضرایب K برای پهنه های S و M

جدول ضرایب K برای پهنه های S و M و در برخی از راسته ها و محورهای تجاری منطقه ۱ تهران

مصوبه اخذ تعرفه های جدید تجاری و اداری اجرایی شده است. بر این اساس برای پهنه های M و S طرح تفصیلی تهران املاک به دو […]
۱۳۹۴-۱۲-۰۹
ضریب K

اصلاح ضریب K در محاسبه ضریب عوارض تجاری اداری

طبق بخش نامه جدید معاونت معماری و شهرسازی تهران، مصوبه اصلاح ضرایب K در محاسبه عوارض واحدهای تجاری اداری از تاریخ ۰۱/۰۱/ ۹۵ لازم الاجرا خواهد بود. […]
۱۳۹۴-۱۰-۱۹
نحوه محاسبه ضریب A

نحوه محاسبه ضریب A

  برای محاسبه ضریب A از فرمول زیر استفاده می کنیم. در این فرمول سه پارامتر داریم:  ۰٫۷۵*(P+1.4D) * (1+T)   P: قیمت منطقه­ ای D = […]