ماهیت قرارداد مدیریت پیمان کاملا با قرارداد مشارکت در ساخت متفاوت است.

مدیریت پیمان در ساخت­

روشی از ساخت است که در آن کارفرما، یک شرکت (شخص حقوقی) یا یک مهندس، کاردان فنی و فردی که علم ساخت و ساز را داشته باشد شخصی را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد.

مشارکت در ساخت

بطور کلی می‌توان گفت مالک ملک قدیمی خود را با سازنده یا سازندگانی برای نوسازی، مشارکت می‌کند و آورده مالک، ملکی است که می‌خواهند بسازند و آورده سازنده هزینه جواز و اجرای ساختمان جدیدبعلاوه تخصص و تعهد ساخت است و هریک سهمی از ساختمان تازه تاسیس شده می‌برند.

قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی توافقی است و در واقع مالک با سازنده شریک می‌شود.

در قرارداد مدیریت پیمان کارفرما نقش سرمایه‌گذار و مدیر پیمان نقش مدیریت پروژه و نایب کارفرما می‌باشد و اصولا فردی که بعنوان مدیر پیمان انتخاب می‌شود، باید در زمینه ساخت تجربه لازم را داشته باشد.

حضور مدیر پیمان باعث ایجاد هماهنگی مابین پیمانکاران، تطابق کار مجری با طرح اجرایی، تسریع عملیات اجرایی، کاهش هزینه پروژه، کیفیت کار ساخت و کم شدن مدت زمان اجرا خواهد بود.

مسؤلیت‌های مدیر پیمان عبارت‌اند از تعیین روش‌های اجرایی پروژه، انتخاب و استخدام نیروها و اکیپ‌های اجرایی، انجام امور مربوط به بیمه‌کردن و سلامت کارگران، کلیه هماهنگی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، نظارت بر درستی و انطباق اجرا با استانداردها، تست کیفیت و کاربری کارهایی که اجرا شده و تحویل کارها از پیمان کاران می‌­باشد.

در مدیریت پیمان ملک در اختیار مالک (کارفرما) است و وظیفه کارفرما تامین بودجه و در صورتیکه تهیه مصالح به عهده مدیرپیمان نباشد، مصالح ساختمانی را تعیین و کارهای اداری، طراحی و کارهای مربوط به جواز و شهرداری را بر عهده دارد.

عرف درصد مدیریت پیمان

حق الزحمه پیمانکار مدیریت پیمان بصورت توافقی با کارفرما و به صورت درصدی از کل هزینه‌های اجرایی پروژه می‌باشد. قرارداد به حجم کار و شرایط آب و هوایی بستگی دارد. عرف حق مدیریت پیمان در ساختمان حدود ۱۰ تا ۱۷ درصد بوده و عرف حق مدیریت پیمان در یک ساختمان ویلایی حدود ۱۵ تا ۲۲ درصد می‌باشد.

 

 

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.