پارکینگ معمولی

با توجه به فصل 5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ارتفاع مجاز پارکینگ های کوچک حداقل 2.20 متر است و در پارکینگ های بزرگ و متوسط ارتفاع به 2.40 متر هم می رسد. حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت به شرط استفاده برای پارکینگ 2.60 متر می‌باشد و در صورت عدم احداث زیرزمین ارتفاع تمام شده […]

ضوابط و مقررات آسانسور

ضوابط و مقررات آسانسور شرکت مهندسی تُکا

اغلب یکی از دغدغه های سازندگان و مالکین در املاک عدم آگاهی مشخصات فنی آسانسور می‌باشد.
محل صحیح قرارگیری آسانسور باید با توجه به سهولت دسترسی و رفت و آمد تعیین شود.

قراردادهای مدیریت پیمان دوعاملی

در این روش از قراردادهای مدیریت پیمان، کارفرما که صاحب کل پروژه و تامین کننده هزینه‌های پروژه است، تمام کارهای اجرایی، خرید تجهیزات و متریال، کارهای اداری، طراحی و … را به مدیرپیمان واگذار می‌کند. در این قراردادها تمام مسئولیت‌هایی پروژه به دوش مدیرپیمان است. با توجه به مسئولیت‌­هایی که مدیرپیمان در قراردادهای دو عاملی […]

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.