ضوابط طراحی

۱۳۹۵-۰۴-۰۹
آسانسور موردنیاز یک پروژه

تعداد آسانسور موردنیاز در طراحی معماری پروژه های مسکونی تهران

در مورد تعداد آسانسور در هر طبقه مسیر حرکت آسانسور بررسی می‌شود.   مسیر یا ارتفاع حرکت آسانسور (مسیر عبور در طبقات) –  در ساختمان مسکونی […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۰
ضوابط پارکینگ

ضوابط طراحی پارکینگ در پروژه های مسکونی و اداری تجاری تهران

ضوابط پارکینگ همان‌طور که می‌دانیم بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، تأمین و احداث پارکینگ موردنیاز برای تمامی ساختمان‌ها و در همه‌ی پهنه‌ها الزامی است. […]
۱۳۹۵-۰۱-۲۲
پله مورد نیاز پروژه

تعداد پله مورد نیاز برای طراحی پروژه های مسکونی برای اخذ پروانه تخریب و نوسازی تهران

دو معیار کنترلی برای تعداد پله های یک پروژه حاکم است. نخست ارتفاع ساختمان و دیگری تعداد واحد در هر طبقه ساختمان. ساختمان ۶ و ۷ […]