بستن
instagram tka
دیگر به من نشان نده

تمدید پروانه

2019-06-11
تجهیزکارگاه.عملیات ساختمانی.شرکت تُکا

ملاک شروع عملیات ساختمانی

با توجه به تعریف مهلت شروع عملیات ساختمانی نیاز به ملاکی به منظور مشخص نمودن نحوه شروع عملیات ساختمانی می‌باشد.لذا تا ماه اسفند سال ۱۳۹۴ ملاک […]
2019-06-04
مهلت شروع عملیات ساختمانی

مهلت شروع عملیات ساختمانی

در این بخش با توجه به ضرورت برنامه ریزی در روند ساخت و ساز در کنار اشاره به مباحثی چون مهلت اتمام عملیات ساختمانی و عوارض […]
2016-10-11
تمدید پروانه ساختمانی

مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی

این مطلب در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ به روزرسانی شد. مجوز افزایش مهلت شروع عملیات ساختمانی که از آن به عنوان تمدید پروانه ساخته نشده نیز یاد می […]
2016-06-18
عوارض تطویل

عوارض تطویل پروژه های تخریب و نوسازی تهران

این مطلب در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ به روز رسانی شد. بر اساس آخرین ابلاغیه ها فعلا اخذ عوارض تطویل در شهرداری تهران ملغی گردیده است.   برای […]