صحت امضای طرفین قرارداد

با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در ساخت معمولا یک سند رسمی نیست، گواهی امضای آن توسط دفاتر اسناد رسمی هم امکان پذیر نیست.

  • پیشنهاد می­‌شود که در تمامی توافقات انجام گرفته طرفین هم قرارداد را امضاء کنند و هم اثر انگشت بزنند.
  • البته این امکان وجود دارد که طرفین گواهی امضای طرف مقابل خود را در یک برگه جداگانه از دفتر اسناد درخواست کنند چون گاهاً مواردی پیش خواهد آمد که ثبت اثر انگشت امکان پذیر نیست و با این کار طرفین امکان ادعای جعل مدارک را از خود صلب می­‌کنند.
  • اگر در قرارداد مشارکت در ساخت چند نفر همزمان در یک طرف باشند امضای همگی آنها در توافقات الزامی است، مگر اینکه در قرارداد یک نفر به عنوان وکیل و با مشخص بودن حدود اختیارات قرارداد را امضاء کند.

 

لوح فشرده آموزش صفر تا صد مشارکت در ساخت
جهت اطلاع از پکیج آموزشی و خرید محصول کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.