هدف و نحوه شکل‌گیری علم حقوق

مبنای حقوق این است که که باید قواعدی وجود داشته باشد تا بر تمامی مردم حکومت کرده و مردم از آن اطاعت کنند تا بتوانند نظم و همزیستی داشته باشند.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.