ماده چهار مشخصات ساختمان آتی‌التاسیس

ساختمانی با تعداد … طبقه شامل … طبقه مسکونی طبق جواز ساخت/دستور نقشه به شماره … با سطح اشغال … درصد در تمامی طبقات (شامل مفید و غیرمفید) و …. تراکم مفید و توافقات آتی این قرارداد احداث خواهد شد.

ماده دو موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و آورده طرفین

گاهی اوقات طرفین بر ذکر ارزش آورده خود تاکید دارند، در این صورت باید توجه کنید که ممکن است در زمان امضای قرارداد آورده مالکین قابل ارزش گذاری باشد ولی ارزش گذاری آورده سازنده کار بسیار سختی است. با توجه به تغییرات قیمت‌ها امکان ادعاهای مختلف در خصوص به صرفه نبودن مشارکت و درخواست فسخ مبنی بر ادعای غَبن وجود دارد.

ماده یک طرفین قرارداد مشارکت در ساخت

اکثر قرارداد‌های مشارکت در ساخت بصورت سند غیر رسمی تنظیم می‌شوند. سند رسمی یا قرارداد رسمی موردی است که توسط یکی از دفاتر یا اشخاص ذیل و بر طبق مقررات قانونی
تنظیم شده باشد:
اداره ثبت اسناد و املاک
یا دفاتر اسناد رسمی
در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.