عوارض پذیره و عوارض کاربرد تجاری

جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی در ساختمان‌های اداری، تجاری و صنعتی در شهرداری تهران علاوه بر عوارض مازاد تراکم، آموزش‌وپرورش، ایمنی، پسماند و غیره که در ساختمان‌های مسکونی پرداخت می‌شود، عوارضی تحت عنوان عوارض پذیره و عوارض کاربرد از مالک اخذ می‌گردد.

براساس طرح تفصیلی جدید کل تهران شامل چهار پهنه اصلی مسکونی (Residential)  مختلط (Mix) خدماتی (Service) فضای سبز (Green Space) تقسیم می شود.کاربری های مجاز در پهنه های مذکور در دفترچه طرح تفصیلی شهرداری تهران به طور مفصل توضیح داده شده است.با توجه به نیاز سرانه شهری به برخی خدمات عمومی قانونگذار پیشنهاد به احداث برخی کاربری های مورد نیاز شهری از جمله آموزشی، بهداشتی – درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، تفریحی و تاسیسات و تجهیزات شهری، در برخی از املاک به صورت پراکنده نموده است. به طور مثال در صورتی که ملکی در پهنه مسکونی R باشد، ممکن است یکی از کاربری های هفت گانه مذکور از جمله کاربری آموزشی را داشته باشد. در این حالت برای صدور پروانه با کاربری مسکونی وزارت آموزش و پرورش باید عدم نیاز به ملک مذکور را اعلام کند. نکته مهم این است که کاربری های املاک در سایت شهرداری تهران اعلام نشده است. به خواننده گرامی توصیه می شود قبل از هرگونه معامله نسبت به اخذ دستور نقشه به روز یا استعلام طرح تفصیلی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام نماید.

همچنین می توانید از مشاوره تلفنی ۰۲۱۲۲۸۲۶۳۱۸ یا حضوری شرکت تُکا استفاده نمایید.

در تعاریف شهرسازی عنوان دیگری به نام کاربرد تعریف شده است. لفظ مذکور تعریف مشخصی ندارد، هنگامی که ملکی قصد استفاده غیر مسکونی از ساختمان را در هر یک از چهار پهنه مذکور داشته باشد (ازجمله تجاری یا اداری) عوارضی تحت عنوان عوارض کاربرد و پذیره به آن تعلق میگیرد این دو مورد مازاد بر عوارض تراکم هستند. عوارض کاربرد بر اساس متراژ مفید اخذ می‌گردد درحالی‌که عوارض پذیره برای متراژ ناخالص محاسبه می‌گردد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.