فربد زارع

مهندس عمران-کارشناس ضوابط شهرسازی و معاری و مشاوره درحوزه صدور پروانه و انواع گواهی‌ها و عوارض ساخت

اضافه متراژ ساختمانی و تراکم مازاد قابل قبول در شهرداری تهران

گاها سازندگان در حین ساخت به صورت عمدی تغییراتی مغایر با مفاد پروانه انجام می‌دهند که بعضی از این تخلفات در کمیسیون داخلی مناطق بررسی می شود و با اخذ عوارض، متراژ بیشتری را نسبت به پروانه اخذ می‌کنند.

قیمت منطقه‌ای زمین (ارزش معاملاتی) P

آخرین قیمت معاملاتی روز زمین (عرصه ملک) با کاربری مربوطه (مسکونی، اداری، تجاری) که در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و توسط اداره امور مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار می گیرند.

اسکرول به بالا

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.