معمولا در پروژه های ساختمانی به دلیل نوع هندسه زمین و امکان اجرای اضافه بنا در حین ساخت، مواردی خارج از پروانه ساختمانی صادره ساخته می‌شود. در چنین مواردی با توجه به صلاحدید مناطق و با رعایت اصولی نظیر همجواری با همسایگان و عدم تعارض با حقوق مجاورین و از این دست، تصمیماتی در کمیسیون داخلی مناطق اتخاذ و اقدام به رفع خلاف یا تایید بناهای احداثی می‌شود. جهت شفاف سازی و تسریع در رسیدگی به چنین مواردی از اضافه بنای احداثی (تخلفات ساختمانی)، و در راستای عدم اعمال سلیقه و ایجاد نظم در رسیدگی به پرونده ها، شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای در تاریخ 1399/03/11 با عنوان ” چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق  ” مصوب و در اختیار شهرداری مناطق تهران قرار داده است. برخی از مهمترین موارد این مصوبه به صورت خلاصه در ذیل ارائه شده است.

1-  افزايش مساحت زیر بنا بدون افزايش طبقه ضمن رعايت حقوق مجاورين، حداكثر تا پنج درصد (%5) مساحت زیربنا در پروانه ساخت صادر شده (این بند ظاهرا در سال 1400 در برخی مناطق حذف گردیده است).

2-  تغيير در تيغه‌بندي داخلي منوط به پذيرش مسئوليت و تأييد مهندسان ناظر پروژه. (بدون اخذ عوارض)

3-  افزايش حداكثر يك طبقه زير زمين مازاد بر پروانه یا با تاييد مهندسين ناظر پروژه مشروط به عدم قطع درختان ملك و…

4-  افزايش مساحت خالص طبقات در صورت ثابت بودن مساحت كل زيربنا و تعداد طبقات طبق پروانه

5- ادامه اجرای آسانسور تا پشت‌بام مشروط به جلوگيري از آشفتگي در بافت محل و سيما و منظر شهري و همسان‌سازي با املاك مجاور و… (بدون اخذ عوارض)

6- كاهش ابعاد راه‌پله، آسانسور و لابي آسانسور نسبت به نقشه‌هاي مصوب و پروانه تا ميزان تعيين‌شده در مقررات ملي ساختمان.

7- پيشروي طولي زير زمين به سمت حياط در املاك غير باغ به ميزان حداكثر 2 متر مشروط به عدم قطع درخت و برخی شرایط دیگر.

8- افزايش ارتفاع كل بنا، حداکثر به میزان پنج درصد (%5) ارتفاع كل ساختمان براي ساختمان‌هاي كمتر از 6 طبقه. (برای سایر ساختمان ها شرایطی دیگر تعریف شده است.)

9- افزايش ارتفاع زير زمين با كاربرد مشاعات حداكثر تا 60 سانتي‌متر جهت عبور كانال و لوله‌هاي تاسيساتي با تاييد مهندسين ناظر پروژه. (بدون اخذ عوارض)

10- ايجاد سقف كاذب در همكف پيلوت و ساير مشاعات حداكثر تا 60 سانتي‌متر جهت عبور كانال و لوله‌هاي تاسيساتي با تاييد مهندسين ناظر پروژه. (بدون اخذ عوارض)

11-  احداث کنسول (پیش آمدگی) در طبقه اول با رعايت ارتفاع مجاز 3/5 متر در گذرهاي 12 متری و بالاتر 

12- نورگيري غيرمستقيم آشپزخانه از پذيرايي و پذيرايي از آشپزخانه و… (بدون اخذ عوارض)

13- تثبيت نورگيري زيرزمين از طريق گود نور در محدوده ملك با رعايت استانداردهاي ابعاد در مقررات ملي ساختمان. (بدون اخذ عوارض)

14- اختصاص قسمتي از پيلوت (همكفي كه جهت تامين پاركينگ در نظر گرفته شده) به لابي‌ ورودي مشروط بر حفظ پاركينگ هاي مورد نياز. (بدون اخذ عوارض)

15- تبديل مسكوني به اداري در صورتي كه ملك در پهنه كار و فعاليت و مختلط واقع شده باشد، مشروط به ارائه رضايت محضري از ساير مالكين مشاعي و…

16- افزايش مساحت نهايي واحدهاي تجاري و اداري در املاك داراي حقوق مكتسبه (متراژ موجود به علاوه افزايش مساحت) در قالب فعاليت‌هاي مجاز به استقرار به عنوان خدمات پشتيبان سكونت در پهنه R 

17- حذف پاركينگ به دليل غير قابل اصلاح يا غير قابل استفاده بودن آن جهت توقف‌گاه‌هاي دارای 5 تا 25 واحد پاركينگ حذف يك واحد پارکینگ. (برای سایر توقفگاه ها شرایطی تعریف شده است.)

18- مسئوليت انجام موضوع مواد چهارم (4) و پنجم (5) مصوبه «بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا»  

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.