Category: پس از اخذ پروانه ساخت

انواع روش های گودبرداری

گودبرداریث امروزه به دلیل محدودیت‌های معماری و ارزش زمین، برای احداث ساختمان الزام به حفر گود و خاکبرداری به صورتی هستیم که جداره‌های ­آن قائم

چه نوری برای ساختمان مناسب است؟

نور طبیعی در یک ساختمان ضروری است.بدیهی است که برای اقلیم‌های گرم نسبت به اقلیم‌های سرد استراتژی متفاوتی برای نورپردازی و نحوه نورگیری فضاها موردنیاز است.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.