نور مناسب ساختمان

این سؤالی است که معمولاً در طراحی معماری یک پروژه مطرح است.
اما سؤال فوق باید کامل شود! شاید به این شکل:پ

چه نوری برای چه کاربری یا چه فضایی در کدام منطقه جغرافیایی مناسب است؟

نور طبیعی یا نور بهداشتی در یک ساختمان ضروری است. اما بدیهی است که برای اقلیم‌های گرم و خشک نسبت به اقلیم‌های سرد استراتژی متفاوتی برای نورپردازی و نحوه نورگیری فضاها موردنیاز است.

در این میان در مراجع مختلف درمجموع دسته‌بندی زیر برای انواع نورگیری یک ساختمان مطرح‌شده است:

نوری پراکنده و بدون انعکاس و سایه، مناسب برای فضاهای تماشای تلویزیون، اتاق کار و اتاق استراحت

امکان استفاده از پنجره‌های بلند و عریض

  • نورگیری از شرق

نور آرامش‌بخش صبحگاهی، مناسب برای اتاق‌خواب‌ها، صرف صبحانه و مطالعه

  • نورگیری از غرب

نور غرب،نور  چندان مناسبی در کشور ما نیست بدین دلیل فضاهای در معرض این نور باید از نورهای عمودی خورشید هنگام غروب محافظت شوند.

  • نورگیری از جنوب

نوری مناسب برای فضاهای نشیمن، دارای انعکاس و سایه، امکان بازی با احجام و ایجاد مناظر زیبا در طراحی داخلی

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.