انتخاب آسانسور برای ساختمان­های مسکونی

 1. ۸ طبقه تا ۲۳ متر طول مسیر حرکت   –  حداقل سرعت ۰٫۶۳ متر بر ثانیه
 2. ۹تا ۱۲ طبقه تا ۳۶٫۵ متر طول مسیر حرکت   –  حداقل سرعت ۱ متر بر ثانیه
 3. ۱۳ تا ۲۰ طبقه تا ۶۳ متر طول مسیر حرکت – حداقل سرعت ۱٫۶ متر بر ثانیه
 4. ۲۱ تا ۲۵ طبقه تا ۸۰ متر طول مسیر حرکت  –  حداقل سرعت ۲ متر بر ثانیه
 5. ۲۶ تا ۳۰ طبقه تا ۹۵ متر طول مسیر حرکت – حداقل سرعت ۲٫۵ متر بر ثانیه

نکات مهم در هنگام نصب آسانسور

 1. راحتی
 2. بازدهی و سرعت
 3. قابلیت و اطمینان
 4. ایمنی

آسانسور در محیطی نصب می­ شود که دارای سه قسمت است.

 1. موتورخانه: برای قرار گرفتن موتور و گیربکس و تابلوی کنترل و تابلوی برق آسانسور
 2. چاه آسانسور: برای نصب درها، ریل­ها، و محلی برای حرکت کابین و وزنه
 3. چاهک: برای ضربه گیرها و بافرها که در پایین ترین قسمت چاه آسانسور قرار دارد.

آسانسورها از نظر نیروی وارده به کابین آسانسور به ۴ دسته تقسیم می ­شوند.

 1. آسانسور کششی
 2. آسانسور هیدرولیک
 3. آسانسور وینچی
 4. آسانسور مغناطیسی

آسانسورها از نظر نمای ظاهری کابین آسانسور به ۴ نوع تقسیم می­ شوند.

 1. آسانسور پاناروما
 2. آسانسور با یک درب
 3. آسانسور با دو درب مقابل
 4. آسانسور با دو درب مجاور

آسانسور کششی

آسانسور کششی: انتقال نیروی محرکه از موتور گیربکس به کابین توسط کشش سیم بوکسل انجام می ­گیرد
و جهت کاهش قدرت مورد نیاز، وزن کابین و مسافر توسط وزنه تعادل خنثی می ­گردد.

hydraulic3

آسانسور هیدرولیکی: انتقال نیروی محرکه بین کابین توسط جک هیدرولیک صورت می گیرد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.