مشاوره فنی و حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت
بررسی و تنظیم، حل اختلاف و میانجیگری و داوری قراردادهای مشارکت در ساخت
مشاوره ضوابط شهرداری
اخذ دستور نقشه، فیش عوارض، محاسبه عوارض و اخذ جواز شهرداری
Previous
Next
0
متخصصین تُکا
0
مشارکت در ساخت
0
مشاوره ضوابط شهرداری
0
طراحی معماری

دیدگاه مشتریان تُکا

اسکرول به بالا