مدیرکل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری از تدوین دستورالعمل جدید “ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی” با هدف ایجاد وحدت رویه و همسان سازی شروع عملیات ساختمانی، تامین ایمنی هر چه بیشتر ساختمان‌ها در حین اجرا و پیشگیری از بروز خطرات جانی برای شهروندان خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهندس دادسرشت با اشاره بر اینکه ضوابط ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی تغییر کرده است افزود: طی جلسات کارشناسی و مدیریتی در اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه و پس از پیگیری‌های مستمر و جلسات متعدد دستورالعمل جدید “ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی” به تصویب رسید.
وی در خصوص تغییرات اعمال شده در ضوابط ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی بررسی و آسیب شناسی ساختمانهای نیمه کاره در مرحله گودبرداری و به منظور اجتناب از معضلات بوجود آمده افزود : با توجه به بخشنامه” اعمال وحدت رویه در میزان خاکبرداری” که ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی ، خاک برداری تا سطح شالوده بنا تعریف و این امر منجر به بروز مشکلات به جهت زیان و خسارات وارده ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست ، سیما و منظر شهری می‌شد ، مقرر شد به منظور جلوگیری از رها‌سازی ، گودهای موضوع دستورالعمل موصوف، نسبت به اصلاح دستورالعمل و تجدید نظر در زمان ملاک عمل جهت شروع عملیات ساختمانی اقدام شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بر این اساس ، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه جهت اجتناب از معضلات بوجود آمده و همسان سازی شروع عملیات ساختمانی، تامین ایمنی هر چه بیشتر ساختمان‌ها در حین اجرا و پیشگیری از بروز خطرات جانی برای شهروندان اقدام به اصلاح دستورالعمل های قبلی در خصوص شروع عملیات ساختمانی و ابلاغ دستور ال عمل جدید کرد.

مهندس دادسرشت در تشریح اقدامات صورت گرفته افزود: طی این اصلاحیه، ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی در پروانه‌های تخریب و نوسازی و پروانه های تغییر نقشه‌ای که عملیات ساختمانی پروانه اولیه آن ها هنوز شروع نشده، ثبت برگ شروع عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر در زمان مهلت اعتبار پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی ملاک است .

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در خصوص ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی افزود: با توجه به ضوابط موجود در سامانه شهرسازی ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و به شرط تائید موضوع تخریب کلیه بناهای موجود (از جمله بناهای واقع در عرصه اصلاحی) تا تراز صفر- صفر درنقشه مصوب معماری منضم به پروانه و تجهیز کارگاه از جمله حصارکشی، جداسازی محیط کارگاه از معبر و نصب تابلو مشخصات طبق گزارش بازدید اداره شهرسازی ناحیه ثبت شده در سامانه ناحیه محوری ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی خواهد بود.

بنا بر گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی شهرداری تهران، وی همچنین ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی در پروانه های ساختمان را توسعه بنا، اضافه اشکوب، تعمیرات، تغییرات و تبدیل، ثبت شروع به عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر عنوان کرد و گفت : با تجهیز کارگاه از جمله حصارکشی، جداسازی محیط کارگاه از معبر و نصب تابلومشخصات طبق گزارش بازدید اداره شهرسازی ناحیه ثبت شده در سامانه ناحیه محوری مد نظر قرار خواهد گرفت.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.