پارکینگ هایی که در آن ها فرآیند پارک خودرو به کمک تجهیزات مختلف مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی انجام می‌شود، پارکینگ مکانیزه نام دارند. این پارکینگ‌ها به دو نوع پارکینگ نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه تقسیم بندی می‌شوند. 

ضوابط پارکینگ مکانیزه بسیار متفاوت با ضوابط پارکینگ معمولی می‌باشد.

طراحی پارکینگ مکانیزه می‌بایست توسط شرکت‌هایی که تخصص در این زمینه دارند انجام شود و در انتها پروژه‌هایی که دارای پارکینگ مکانیزه هستند، باید از سازمان آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تاییدیه های لازم را اخذ کنند.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.