جهت حذف مجری در پروژه‌های تخریب و نوسازی شهرداری تهران هیچ الزامی به معرفی مجری ندارد.

پرونده‌‎های زیر ۲۰۰۰٫ م. م. و پرونده های قدیمی که شامل ماده ۳۳ نشده‌اند (کنترل نقشه در نظام نشده اند) می‌توانند با اخذ پروانه تغییر نقشه مجری را حذف کنند.

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.