مشخصات پروژه

طراح : مهندس حسن نیک افکار، مهندس رئوف قاسمی
تیم طراحی : مهندس سارا ناصریه
کارفرما : تعاونی مسکن فرهنگیان
زیربنا : ۱۷۵۰۰
سال طراحی/سال ساخت : ۱۳۹۵
موقعیت: اشرفی اصفهانی، انتهای نسترن شرقی، کنار گذر حکیم تقاطع تربیت با شهید مدنی

طراحی نما پروژه مسکونی فرهنگیان شرکت مهندسی تُکا
طراحی نما پروژه مسکونی فرهنگیان
طراحی نما پروژه مسکونی فرهنگیان شرکت مهندسی تُکا
طراحی نما پروژه مسکونی فرهنگیان
طراحی نما پروژه مسکونی فرهنگیان شرکت مهندسی تُکا
طراحی نما پروژه مسکونی فرهنگیان
طراحی پلان پروژه مسکونی فرهنگیان شرکت مهندسی تُکا
طراحی پلان پروژه فرهنگیان

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.