نامی که برای عنوان قرارداد انتخاب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. اما بیشترِ تنظیم کنندگانِ قراردادها، به دلیل نداشتن تخصص، اهمیتی برای آن قائل نیستند و تنها از بیم خالی نبودن سربرگ قرارداد، عنوانی هرچند نامربوط را انتخاب می‌کنند و متاسفانه این طرفینِ قرارداد هستند که باید ضرر و زیان این اشتباه را پرداخت کنند.

برای مثال اگر پدری قصد دارد با استفاده از نوشته ای، سهم الارث فرزندانش را قبل از مرگ مشخص کند، بایستی عنوانی برای عقد انتخاب شود که شروط ضمن عقد با عنوان، مطابقت داشته باشد.

اینک قصد داریم به چهار نکته در خصوص عنوان قرارداد ها بپردازیم.

1.عنوان قرارداد بایستی متضمن انتظارات و خواسته‌ی طرفین عقد باشد.

عقود معین قرارداد‌هایی می‌باشد که قانون برای آن‌ها، عنوان و شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته است. به کار بردن این عناوین برای هر قرارداد، آثار و شرایط قانونی خاصی را بر آن قرارداد حاکم می‌کند که ممکن است با انتظارات و خواسته‌ی طرفین، همخوانی نداشته باشد. بنابراین قبل از به کار بردن عناوین عقود معین، حتما نسبت به تک تک مواد و مفاد آن عقد معین که قانون مدنی،قانون‌تجارت و قانون کار و . . . بصورت پیشفرض برای قرارداد در نظر می‌گیرند اطمینان حاصل نمایید.

2.در زمانی که تخصص و تبحر کافی در شناخت عقود معین ندارین، استفاده ازعناوین کلی در قرارداد را ترجیح دهید.

اگر ابهام و تردید دارید که شرایط و احکام قرارداد شما با عقد معینی مطابقت دارد، به‌منظور جلوگیری از بروز اشکالات محتمل، عنوان مطلق “قرارداد” را در سربرگ به کار ببرین و در متن آن نیز تکالیف و روابط مقصود طرفین را ذکر کنید.

3. آنچه که نهایتاً نوع قرارداد، احکام و آثار آن را تعیین می‌کند عملکردیست که بند به بند قرارداد برای طرفین درنظر می‌گیرد، نه صرفا نامی که برای قرارداد برمی‌گزینند.

زمانی که طرفین به مشکل برمی‌خورند و تفاهم آنها از بین می‌رود، عنوان اشتباه می‌تواند به ضرر طرفین قرارداد تمام شود. چرا که داور یا قاضی قرار است رای خود را از طریق بررسی قرارداد اعلام کند و عنوان غلط می‌تواند ایشان را به اشتباه و تفسیر نادرست از قرارداد بیندازد.

4.برخی قرارداد ها مشتمل برعقود متعدد است.

گاهی روابط طرفین قرارداد، عقود گوناگونی را در بر می‌گیرد. در چنین مواردی، کیفیت و شرایط هر یک از این روابط بایستی با جزئیات و تفکیک برای متعهد و متعهد له تعیین و روشن شود. این موارد بایستی در عنوان قرارداد تصریح گردد و البته بهتر ازهمه ی این موارد، تعیین و تنظیم عنوانی مجزا برای هر مورد از قرارداد‌ها است.

جمع بندی

همانگونه که ملاحظه کردین، برای توجیه مطابقت قرارداد مورد نظرتان با هر یک از عقود معین قابل تطبیق، موانعی بر سر راه وجود دارد که ناشی از احکام و آثار خاص هر یک از این عقود است. قبل از بکاربردن نام هریک از این قرارداد‌ها، از تاثیری که این عنوان بر قرارداد شما می‌گزارد اطمینان یابید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.