یکی از مهم‌ترین بند‌های هر قرارداد از جمله قرارداد مشارکت در ساخت، تصریح نشانی یا همان اقامتگاه طرفین می‌باشد که متاسفانه آثار حقوقی مرتبط بر این ماده از قراردادها عموماً از سوی طرفین نادیده گرفته می‌شود، و غالبا پس از انعقاد قرارداد این ماده به فراموشی سپرده می‌شود در حالیکه در بسیاری از دعاوی این قراردادها، طرفین به جهت عدم توجه به این ماده از قرارداد، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند چرا که عدم ذکر دقیق نشانی باعث عدم ابلاغ صحیح و قانونی مکاتبات، اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها شده و در نتیجه عدم اطلاع طرفین جهت حضور در محاکم و دفاع از حقوق قانونی باعث صدور آراء قضایی با تبعات مالی و حقوقی بسیار سنگین می‌گردد و در بسیاری از این موارد، جبران آثار و تبعات ناشی از این احکام غیابی بسیار سخت و پرهزینه می‌باشد.

در ادامه به توضیح اصطلاحات مربوط و نحوه نگارش این بند در قرارداد خواهیم پرداخت.

تعریف ابلاغ

معنای لغوی ابلاغ، رسانیدن است. برای اینکه دادخواست و ضمیمه‌های آن به دست طرفین قرارداد برسد یا طرفین از تصمیمات دادگاه اطلاع پیدا کنند تشریفات خاصی وجود دارد که به آن ابلاغ می‌گویند. ابلاغ به دو گونه است، ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح صورت می‌گیرد، ولی این دو روش تفاوت‌هایی دارند که در ادامه توضیح خواهیم داد: 

  •  در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ و از وی رسید دریافت می‌شود.
  • ابلاغ قانونی که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌ شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.

تعریف اقامتگاه قانونی 

در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، تعریف اقامتگاه اینگونه ذکر شده است.

«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

چرا باید تغییر آدرس در قرارداد را اعلام کنیم؟

عدم اطلاع رسانی دقیق تغییر نشانی در زمان اجرای قرارداد نیز دارای تبعات حقوقی و مالی مشابه با  ذکر نکردن آدرس آدرس دقیق خواهد بود که در ابتدا مقاله به آن اشاره شد.

بنابراین بلافاصله یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد ، تغییر نشانی باید به نحو صحیح و کامل و به صورت کتبی ( قابل اثبات ) به طرف مقابل ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

سامانه ثنا چیست؟

سامانه قضایی ثنا برای ابلاغ اوراق قضایی، ارسال انواع اظهارنامه و ثبت دادخواست در سال 1395 راه اندازی شد که هدف آن جلوگیری از اتلاف وقت برای افرادی که امور قضایی دارند و پیشگیری از مشکلات احتمالی در روند ابلاغیه‌های قضایی است و از تاریخ مذکور هیچ ابلاغیه ای به صورت کاغذی برای افراد ارسال نمی‌شود بلکه به صورت پیامک برای آنها ارسال می‌گردد.  

ما در کتاب مشارکت در ساخت به زبان ساده  به توضیح کامل نحوه نگارش ماده طرفین قرارداد مشارکت در ساخت پرداخته‌ایم که کلیات آن را می‌توانید در زیر مطالعه کنید.


متن ماده 

مشخصات طرف اول ( مالک / ماکین )

آقای / خانم …………. فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. و کد ملی ……… صادره از ……….. متولد …………….. اقامتگاه ……………………………. تلفتن : …………… موبایل : ………….. اصالتا اقدام به امضای این قرارداد می نمایند و ایشان مالک …………. دانگ از پلاک ثبتی موضوع مشارکت می‌باشند. 

مشخصات طرف دوم ( سازنده / سازندگان )

آقای / خانم …………. فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. و کد ملی ……… صادره از ……….. متولد …………….. اقامتگاه ……………………………. تلفتن : …………… موبایل : ………….. اصالتا اقدام به امضای این قرارداد می‌نمایند و ایشان مالک …………. دانگ از پلاک ثبتی موضوع مشارکت می‌باشند.   

تنها معیاری که دو شخص ایرانی را از هم تمیز می‌دهد، کد ملی می‌باشد پس با اهمیت‌ترین قسمت این ماده این است که کد ملی 10 رقمی اشخاص پس از صحت سنجی دقیق در قرارداد ثبت شده و طرفین حتما یک کپی از مدارک شناسایی طرف دیگر را نزد خود نگه دارند. سایر مشخصات ( نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و ….) همگی مواردی است که زیر مجموعه کد ملی قرار می‌گیرد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.