مشخصات پروژه

تیم طراحی : مهندس رئوف قاسمی – مهندس حامد سلیمانی
متراژ : ۲ واحد هر کدام به مساحت ۷۰متر مربع
آدرس :خ مفتح-خ سمیه

طراحی داخلی

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.