دو معیار کنترلی برای تعداد پله‌های یک پروژه حاکم است.

نخست ارتفاع ساختمان و دیگری تعداد واحد در هر طبقه ساختمان.

ساختمان ۶ و ۷ طبقه

در صورتی که دو شرط زیر را داشته باشند یک پلکان بیشتر نیاز ندارند. نکته مهم اینکه پلکان مذکور بایستی پلکان باز طراحی شود.

۱- ارتفاع ساختمان کمتر از ۲۳ متر شود.
۲- در هر طبقه حداکثر ۲ واحد طراحی شود.

درهر صورت اگر ارتفاع ساختمان از ۲۳ متر بیشتر شود و یا در هر طبقه تعداد واحدها ۴ واحد و بیشتر طراحی شود، نیاز به دو پلکان خواهد بود.
– اگر فاصله دورترین نقطه از یک ساختمان نسبت به پلکان بیشتر از مقدار مشخصی (برحسب نوع کاربری) باشد، پلکان دوم باید طراحی گردد.
– در ساختمان‌های با کاربری غیرمسکونی اگر تعداد متصرف در هر طبقه بیش از ۵۰ نفر بشود نیاز به پله دوم است. این مورد طبق تجربه تیم حاضر برای مواردی تعیین کننده می شود که برای مثال ممکن است ساختمان مسکونی در طبقات بالا یک پله داشته باشد ولی در زیر زمین ها به خاطر یک استخر یا اجتماعات یا… نیاز به پله دوم پیدا کند.

پی نوشت
پلکان باز: طراحی پلکان به صورت تعبیه اکابه به ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر
ارتفاع ساختمان: محل استقرار ماشین آتش نشانی تا کف آخرین طبقه (با کاربری مسکونی، اداری و یا تجاری)

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.