یکی از اصول صحت قراردادها، مشخص بودن طرفین و نحوه صحیح نگارش اطلاعات ایشان می‌باشد. در صورت بروز اختلاف اطلاعات طرفین و جزئیات آن بسیار اهمیت پیدا می‌کند. 

در این مقاله به بررسی 9 نکته مهم در خصوص طرفین قراردادها پرداختیم.
1.تعداد طرفین: در قرارداد حداقل باید دو طرف وجود داشته باشد. در این صورت اسامی و اطلاعات طرفین اول را بصورت مجزا و طرفین دوم را بعد از آن ذکر می‌کنیم. همچنین ممکن است قرارداد چندین طرف داشته باشد که در این صورت پیچیدگی قراردادها بیشتر خواهد شد. در مواردی ممکن است شخص هم به عنوان یکی از طرفین اول قرارداد باشد و هم به عنوان یکی از طرفین دیگر قرارداد را امضا نماید (مثلا در قرارداد مشارکت در ساختی که یکی از مالکین خود سازنده هم باشد.) 
2.شخصیت طرفین (حقیقی یا حقوقی): اشخاص به حقیقی (افراد) و حقوقی (شرکت‌ها) تقسیم می‌شوند. 

حقیقی: هویت قانونی اشخاص حقیقی با تولد آغاز و با مرگ تمام می شود. اشخاص حقیقی بالای 18 سال مجاز به انعقاد قراردادها هستند مگر در خصوص شخصی مجنون (به نوعی دیوانه) باشد. معامله با اشخاص زیر 18 سال در صورتی که حکم رشد داشته باشند صحیح است.

حقوقی: اشخاص حقوقی، منوط به طی مراحل قانونی و تشریفاتی هویت قانونی پیدا می‌کنند و پس از انحلال شخص حقوقی از بین می‌رود. با اشخاص حقوقی باید مدارک شناسایی شامل آگهی تاسیس، اساسنامه (در صورت لزوم)، آگهی آخرین تغییرات بررسی شود.

3.احراز هویت طرفین: مدرک شناسایی طرفین را بررسی کنید و اطلاعات مهم شامل نام و نام خانوادگی کد ملی را ثبت نمایید، ثبت اطلاعات دیگر شامل نام پدر، شماره شناسنامه و … نیز می تواند مفید می‌باشد.

4.اقامتگاه و آدرس طرفین: اقامتگاه طرفین در خصوصی ابلاغات و تشخصی دادگاه صالح بسیار اهمیت دارد. لزومی ندارد که اقامتگاه شخصا، منزل شخصی وی باشد. در خصوص اشخاص حقوقی اقامتگاه طبق آگهی تاسیس و گواهی آخرین تغییرات خواهد بود.

5.نماینده طرفین: ممکن است شخصی توسط وکیل قانونی خود اقدام به امضای قراردادی نماید. در خصوص قراردادها با این افراد باید دقت نظر بیشتری داشته باشید، چرا که باید در خصوص صحت وکالتنامه‌ها، حدود اختیارات وکیل و … بررسی دقیقی انجام شود.

6.ورثه: ممکن است ورثه شخصی قصد انجام معامله‌ای را قبل از انتقال سند به نام خود داشته باشند. بهتر است که این معامله بعد از انتقال رسمی سند به نام وراث صورت گیرد ولی در صورت اضطرار می‌توان بر اساس گواهی انحصار وراثت و پرداخت مالیات بر ارث معامله را انجام داد.

7.معامله با سند صلح عمری: اگر یکی از طرفین سندی در دست دارد که مالی به ایشان صلح عمری شده است، باید دقت کنید که معمولا خود مالک اولیه نیز باید قرارداد را امضا کند.

8.معامله فضولی: در معاملاتی که شخصی برای دیگری انجام می‌دهد ولی از جانب وی وکالت رسمی ندارد معامله فضولی می‌باشد و صحت قرارداد منوط به تنفیذ طرف اصلی خواهد بود و الاباطل است. بهتر است از انجام معامله بصورت فضولی اجتناب شود.

9.اطلاعات تماس: حتما شماره موبایل طرفین، شماره تلفن ثابت و در صورت امکان ایمیل طرفین را برای مکاتبات در قرارداد ثبت نمایید.

9 نکته مهم در خصوص طرفین قراردادها ذکر گردید ولی معمولا نکات بسیار زیاد دیگری در خصوص قراردادهای خاص وجود دارد که حتما باید توسط مشاورین بررسی گردد.

وکیل مشارکت در ساخت

با توجه به پیچیدگی های قرارداد مشارکت در ساخت، مسائل متعددی باید توسط یک وکیل مشارکت در ساخت مورد بررسی قرار گیرد. مزایای بررسی قرارداد

تعریف مشارکت در ساخت و طرفین قرارداد

در این ویدئو قرارداد مشارکت در ساخت بصورت خلاصه تعریف شده و راجع به آورده‌ی طرفین قرارداد (سازنده و مالک) توضیح داده شده است.

لوح فشرده آموزش صفر تا صد مشارکت در ساخت
جهت اطلاع از پکیج آموزشی و خرید محصول کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.