گاهاً در قانون قراردادها از دو لفظ معامله نافذ و غیر نافذ استفاده شده است که به طور خلاصه به این موضوع پرداختیم.

   عقد یا قرارداد می‌تواند یکی از دو حالت زیر را داشته باشد.

  • صحیح
  • غیر صحیح

وقتی انجام عقدی یا قراردادی صحیح باشد اصطلاحاً نافذ است.

اما عقد غیر صحیح بر دو نوع است.

غیر نافذ: عقدی که باطل نیست، می­ توان آن را با آوردن دلیل به عقد صحیح تبدیل کرد.

مثلا معامله فضولی غیر نافذ است ولی با قبول صاحب حق به معامله­ ی نافذ تبدیل می ­شود.

عقد باطل: تفاوت عمده عقد باطل با عقد غیر نافذ در قابلیت ترمیم آن است.

عقد صحیح 

  • نافذ

عقد غیر صحیح 

  • غیر نافذ
  • باطل
لوح فشرده آموزش صفر تا صد مشارکت در ساخت
جهت اطلاع از پکیج آموزشی و خرید محصول کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.