اصول تنظیم قراردادهای ملکی

اگر قصد تنظیم قراردادهای ملکی و مشارکت در ساخت را دارید باید با حقوق تنظیم قراردادها آشنایی داشته باشید. در این پکیج تلاش نمودیم تا هرآنچه نیازمند تنظیم یک قرارداد را از صفر توضیح دهیم. هر بخش علاوه بر آموزه های خود مثال مرتبطی خواهد داشت تا درک مفاهیم راحت تر انجام شود. هفت جلسه اول این پکیج توسط آقای مهندس مدرس و جلسه هشتم که توسط آقای اصغر گرشاسبی تدریس شده است.

1. مقدمه علم حقوق

بارها‌ ‌شنیده‌ ‌ایم‌ ‌و‌ ‌گفته‌ ‌شده‌ ‌که‌ ‌مملکت‌ ‌قانون‌ ‌دارد!‌ ‌
اگر‌ ‌بخواهیم‌ ‌در‌ ‌هر‌ ‌کشوری‌ ‌زندگی‌ ‌کنیم‌ ‌و‌ ‌قراردادهای‌ ‌مختلفی‌ ‌را‌ ‌تنظیم‌ ‌یا‌ ‌تعهد‌ ‌نماییم،‌ ‌لازم‌ ‌است‌ ‌با‌ ‌چارچوب‌ ‌اصلی‌ ‌و‌ ‌اساسی‌ ‌حقوقی‌ ‌آن‌ ‌کشور‌ ‌آشنا‌ ‌شویم.‌ ‌در‌ ‌این‌ ‌کلاس‌ ‌یاد‌ ‌می‌گیریم‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌نظام‌ ‌حقوقی‌ ‌ایران‌ ‌صرفا‌ ‌بر‌ ‌مبنای‌ ‌قانون‌ ‌تصمیم‌ ‌گیری‌ ‌نمی‌ ‌شود و به‌ ‌منابع‌ ‌دیگری‌ ‌می‌پردازیم‌ ‌که‌ ‌زیربنای‌ ‌درک‌ ‌مفاهیم‌ ‌قراردادی‌ ‌می‌ ‌باشد.‌ ‌
‌این‌ ‌جلسه‌ ‌خلاصه‌ای‌ ‌است‌ ‌جهت‌ ‌آشنایی‌ ‌افراد‌ ‌عادی‌ ‌با‌ ‌نظام‌ ‌حقوقی‌ ‌ایران‌ ‌از‌ ‌کتاب‌ ‌مقدمه‌ ‌علم‌ ‌حقوق‌ ‌نوشته‌ ‌دکتر‌ ‌ناصر‌ ‌کاتوزیان‌ است.

2. انعقاد و اعتبار قرارداد

در این کلاس یاد می‌گیریم که چه قرارداد از نظر حقوقی معتبر می باشد و چه قراردادی فاقد اعتبار قانونی است.

3. آثار قرارداد

اﺛر قرارداد ممکن است به دو حالت ﺑﺎشد که شامل آثار قرارداد بین دو طرف آن و نسبت به شخص ثالث که در این بخش به صورت کامل توضیح داده شده است.

4. شروط ضمن عقد

در این قسمت از پکیج درباره مفهوم و ماهیت حقوقی شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط و اجرای شرط و نتیجه تخلف از آن به صورت کامل توضیح داده شده است.

5. اجرای قرارداد

در این قسمت از پکیج درباره اجرای قرارداد، عدم اجرای قرارداد، مسئولیت‌های طرفین در قرارداد، وجه التزام و قوه قاهره، فورس ماژور به صورت کامل توضیح داده شده است

6. انحلال قرارداد

در این قسمت از پکیج درباره انحلال قراردادها، بطلان قرارداد، تعلیق، اقاله، خیارات و انحلال قهری توضیح داده شده است.

7. عقود معین

در این قسمت از پکیج در مورد عقودی که در قانون تعریفی از آن‌ها وجود دارد، توضیح داده شده است.
اگر تا به حال خانه یا ماشینی فروخته و یا خریده اید، اگر تا حالا مکانی را اجاره داده اید، اگر جایی را صلح کرده‌اید، به شما طرز صحیح انعقاد این نوع قراردادها را در این قسمت آموزش داده شده است.

رزومه مهندس رسول مدرس

8. رویه قضایی دعاوی ملکی

در این قسمت از پکیج سرنوشت پروژه‌هایی که به دادگاه کشیده خواهد شد را توضیح داده ایم.
از ابتدا که قصد طرح دعوا در دادگاه و تا انتها و سرنوشت آن در دادگاه مطرح شده است.

رزومه آقای اصغر گرشاسبی

برای خرید این دوره و مشاوره به قسمت پایین مراجعه نمایید

دیگر پکیج‌های دوره حرفه‌ای مشارکت درساخت

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.