1. دادخواست حقوقی جهت مطالبه وجه چک
  2. شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل
  3. در خواست مطالبه وجه چک از دایره اجرایی ثبت

 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.