مشارکت در ساخت منطقه 1

اهمیت دانش فنی و حقوقی در قرارداد مشارکت در ساخت با مثال

دانش حقوقی برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت لازم است اما کافی نیست چرا که مسائل فنی زیادی مثل ضوابط شهرسازی، نحوه محاسبه ی قدرالسهم، زمان بندی انجام پروژه و بسیاری جزییات دیگر در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین کننده هستند و به صرف داشتن اطلاعات حقوقی نمی توان راجع به این مسائل اظهار نظر کرد.

اسکرول به بالا

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.