یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از افزایش تعداد خودروهای پارک شده در سطح شهرها، طراحی پارکینگ طبقاتی است.
ضوابط پارکینگ طبقاتی بسیار متفاوت با پارکینگ معمولی است. تعیین اصولی شعاع چرخش خودرو در یک پارکینگ طبقاتی از آنجایی مهم است که خودروی مورد نظر باید امکان چرخش و جا به جایی در پارکینگ را داشته باشد، به عبارت دیگر این امکان باید وجود داشته باشد تا مالک خودرو بتواند به راحتی اتومبیل خود را در پارکینگ مورد نظر حرکت دهد.

برای طراحی رمپ پارکینگ‌های طبقاتی حداقل عرض در نظر گرفته شده برابر 3.5 متر است و اگر رمپ پارکینگ به گونه ای طراحی شده باشد که هم برای خروج و هم برای ورود ماشین‌ها استفاده شود حداقل عرض 7 متر می‌باشد.

برای رمپ‌های قوسی، شعاع گردش پارکینگ برابر 7 متر است. و اگر رمپ پارکینگ به گونه‌ای طراحی شده باشد که هم برای خروج و هم برای ورود ماشین‌ها استفاده شود حداقل شعاع گردش پارکینگ برابر 8.5 متر است.

حداقل مساحتی که زمین مورد نیاز برای ساخت پارکینگ طبقاتی باید داشته باشد 1500 متر مربع می‌باشد.

حداکثر تعداد طبقات هر یک از پارکینگ‌های طبقاتی ساخته شده در سطح شهر برابر با 6 طبقه است (در صورتی که پارکینگ روی زمین ساخته شود.)

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.