فرم هندسی ملک

با توجه به اهمیت فرم هندسی ملک بر کیفیت دو پارامتر نورگیری و سطح اشغال ساختمان، که می‌تواند تاثیر بسزایی در انتخاب ملک جهت مشارکت و خرید داشته باشد، در این مقاله سعی شده است به چگونگی تاثیر گذاری فرم هندسی بر دو پارامتر نامبرده پرداخته شود: ۱) نور میزان و زاویه تابش نور تاثیر […]

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.