مبانی ملکی حقوقی

در این قسمت با مبانی ملکی حقوی.... آشنا خواهید شد.

دوره مقدماتی

 1. آشنایی با حقوق ایران
 2. آشنایی با انواع مال
 3. آشنایی با انواع مالکیت
 4. مشارکت در ساخت به زبان ساده

دوره متوسط

 1. محاسبه قدرالسهم املاک به زبان ساده 
 2. مفهوم عقود و قرارداد ها
 3. انعقاد و عقد قرارداد
 4. آشنایی با داوری قراردادها
 5. میانجیگری قراردادها
 6. عقد بیع
 7. عقد اجاره
 8. عقد وکالت

دوره پیشرفته

 1. آثار قراردادها
 2. اجرای قراردادها
 3. انحلال قراردادها
 4. داوری پیشرفته قراردادها
 5. حقوق ثبت اسناد و املاک
 6. حقوق آپارتمانها
 7. قانون پیش‌فروش آپارتمانها
 8. عقد صلح
 9. عقد هبه
 10. عقد وقف
 11. عقد شرکت مدنی
 12. عقد جُعالِه

آخرین مطالب ملکی حقوقی

معرفی درس “مشارکت در ساخت به زبان ساده”

معرفی درس “مشارکت در ساخت به زبان ساده”

این درس در واقع محتوای الکترونیکی کتاب مشارکت در ساخت به زبان ساده می‌باشد که جهت رفاه خوانندگان بدین شیوه ارائه گردیده است.

تعریف مشارکت در ساخت

تعریف مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت قراردادی خصوصی است که طی آن یک یا چند شخص به عنوان مالک، سرمایه خود که همان ملک یا زمین است در  اختیار شخص یا اشخاص دیگری  می‌گذارد

چرا باید با مبانی حقوقی آشنا باشیم؟

چرا باید با مبانی حقوقی آشنا باشیم؟

 پاسخ این است که اگر این قاعده وجود نداشته باشد و اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد قانون ناکارآمد می‌شود و مردم ترغیب می‌شوند که از یادگیری قانون اجتناب کنند.

اسکرول به بالا

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.