براساس مصوبات شهرسازی برای هر ملک تنها یک درب پارکینگ می‌توان تعیین و طراحی کرد.
اما اگر شرایط خاصی به شکل ذیل برای ملک وجود داشته باشد، تعداد درب‌های پارکینگ دو باب خواهد شد.

  1. در ملک با ضلع (بر) بزرگتر از ۲۰ متر
  2. تجمیع دو ملک به شرط وجود یک ضلع بزرگتر از ۱۴ متر
  3. در صورت تجمیع سه قطعه دربافت فرسوده به شرط ایجاد ضلع ملک بزرگتر از ۱۲ متر نیز می‌توان دو باب درب پارکینگ طراحی نمود.
 
سی دی کارگاه آموزشی جامع ضوابط معماری و شهرداری تهران
جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.