چک‌های قرارداد مشارکت در ساخت

نکته اساسی که متاسفانه بسیاری از افراد از آن مطلع نیستند این است که چک برای ضمانت قرارداد مشارکت در ساخت سند معتبری نمی‌باشد. چک‌های ضمانت قرارداد مشارکت نمی‌تواند جنبه کیفری داشته باشد و صرفا جنبه حقوقی دارد.

در بسیاری از موارد که برای پرداخت مبالغ از چک استفاده می‌شود به علت تبدیل تعهد ضمانت‌های قراردادی از بین می‌رود و این موضوع بسیار خطرناک است.

check3

نکاتی مهم در مورد چک‌های قرارداد مشارکت در ساخت

  1.  در صورت دریافت چک حتماً رسید بدهید.
  2. اگر تعداد سازندگان بیش از یک نفر است حتماً بقیه‌ی افراد پشت چک‌های ایشان را امضا به عنوان ضامن نمایند (زیر امضا قید شود به عنوان ضامن)
  3. پیش‌بینی کنید درصورتی‌که چک‌های سازنده در تاریخ مقرر وصول نشود تکلیف مبلغ و قرارداد چه خواهد بود. (مثلا امکان فسخ قرارداد یا اخذ خسارت روزانه وجود داشته باشد)
  4. اگر در تاریخ مشخص چک‌ها وصول نشد حتماً از بانک رسید برگشتی چک را درخواست نمایید تا به‌عنوان سند مورد استناد باشد.
  5. چک صرفاً تعهد سازنده به پرداخت مبلغ می‌باشد و اگر در متن قرارداد شماره و مبالغ و تاریخ چک (در آینده) ذکر شود به‌عنوان چک حقوقی استنباط خواهد شد و جنبه‌ی کیفری نخواهد داشت.
  6. سعی کنید برای پرداختی‌ها از چک ضمانت شده بانکی استفاده کنید.
 

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.