در این مطلب به تفاوت‌های مشارکت در ساخت در بافت‌های فرسوده پرداخته‌ایم.
لطفا به موارد زیر توجه فرمایید.

تعریف بافت فرسوده از نظر شهرداری چیست؟

در طرح تفصیلی شهر تهران املاک باید هر سه شرط زیر را دارا باشند تا بافت فرسوده محسوب شوند.

۱-ریزدانه بودن (کوچک بودن اندازه قطعات بافت)
۲-نفوذ ناپذیری (دسترسی‌های صعب العبور و باریک)
۳-ناپایدار بودن (قدیمی بودن و ناپایداری سازه)

موضوع بسیار مهم این است که تمامی بافت‌های فرسوده تهران از قبل در طرح جامع شهر مشخص شده‌اند (مگر در موارد خاص)، بنابراین ممکن است ملکی تمامی مشخصات زیر را دارا باشد ولی بافت فرسوده تعریف نشده باشد، و همچنین برعکس ممکن است ملکی هیچ کدام از شروط بالا را نداشته باشد ولی بافت فرسوده باشد!!!

شورای شهر تهران مزایایی را برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفته است و البته شهر تهران به دو قسمت پایین محور انقلاب و بالای محور انقلاب تقسیم شده که تفاوت‌هایی در این دو گروه وجود دارد.

در خصوص مشارکت در ساخت در بافت‌های فرسوده باید دقت داشت که مزایایی برای شما دارد.

 در این خصوص جداول زیر را بررسی نمایید:

 

مشارکت در بافتهای فرسوده۱

 

مشارکت در بافتهای فرسوده ۲
مشارکت در بافت‌های فرسوده ۲

 

طبق تغییرات جدید طرح تفصیلی با توجه به بند ۳-۱۵، در بافت‌های فرسوده شهری، املاک زیر ۱۵۰ متر شامل طبقه تشویقی نخواهند شد. 
در کل بر اساس بند ۳۶-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، حداکثر تراکم و طبقه تشویقی برای یک قطعه صرفا یک طبقه می‌باشد.

مشارکت در بافتهای فرسوده ۳

 

نحوه اعطای کمک هزینه خدمات مهندسیبه متقاضیان تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده شهر تهران:

 

مشارکت در بافتهای فرسوده ۴

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.