معمولا در قرارداد مشارکت در ساخت باید جهت انجام امورد اداری وکالت کاری داده شود.
متن وکالت کاری برای مشارکت در ساخت می‌تواند به شرح زیر باشد.
پیشنهاد ما این است که وکالت نامه بلاعزل نباشد و به اصطلاح وکالت کاری بلاعزل مدت دار باشد تا پس از اتمام مدت قرارداد، خود به خود باطل گردد.

“مراجعه به هر یک از نواحی شهرداری و اخذ پروانه تخریب و نوسازی ساختمان نسبت به پلاک ثبتی ……. و معرفی مهندسین ناظر و محاسب و تهیه نقشه و تصدیق و گواهی امضاء و ساخت بنا طبق نقشه و خرید تراکم از شهرداری و خرید و نصب و راه اندازی هرچند رشته آب و فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن و تقاضا و دریافت هرگونه گواهی، استعلام و مدرک، مجوز و گواهی عدم خلاف یا پایانکار.

حضور در جلسات دادگاه‌های رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی و کمیسیون های ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی مربوطه و حضور در جلسات مربوطه با حق پاسخگویی به مسائل مطروحه و پرداخت و دریافت مالیات و عوارض و جرائم اضافه پرداختی.

تقاضای تفکیک و افراز بنا و تجمیع با پلاک‌های مجاور و معرفی ملک به نمایندگان ثبت و شهرداری و قبول کسر یا اضافه بنا و در صورت لزوم با حق اصلاح سند مالکیت اعم از مساحت و پلاک ثبتی و هر عنوان دیگر و تقاضا اسناد تک برگ اصل و یا المثنی از اداره ثبت مربوطه و دریافت هرگونه مدرک و مجوز و گواهی از ادارات ثبت، دارایی و شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر، پست و سازمان نظام مهندسی و یا آتش نشانی و یا از هر ارگان و سازمان مربوطه و انجام تشریفات قانونی و اداری و با حق دادن هرگونه امضاء ذیل اسناد و اوراق مربوطه و بردن هرگونه تعهد و اقرار و دادن رضایت و رسید در کلیه مراحل مورد وکالت به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و اجازه ثانوی موکل نبوده است .”

توجه داشته باشید می توان حق امضای تقسیم نامه را نیز در وکالت ذکر نمود اما باید با توجه به متن قرارداد مشارکت ریسک این کار در نظر گرفته شود.

همچنین می‌توان حق دریافت اسناد تفکیکی را هم از سازنده صلب نمود.

امکان دارد که سازنده وکالت را با حق توکیل به غیر بخواهد که این موضوع نیز بلامانع است.

 

جهت اطلاع از سرفصل‌ها و خرید پکیج کلیک نمایید.
مراحل مشارکت درساخت

مراحل مشارکت در ساخت

در این مطلب گام به گام با مراحل امضا، اجرا و پایان یک مراحل مشارکت در ساخت بطور خلاصه آشنا خواهید شد.

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.