Category: صدور پروانه ساختمان

ضوابط پارکینگ‌‌های مکانیزه

پارکینگ‌هایی که در آن ها فرآیند پارک خودرو به کمک تجهیزات مختلف مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی انجام می‌شود، پارکینگ مکانیزه نام دارند. این پارکینگ‌ها به دو نوع پارکینگ نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه تقسیم بندی می‌شوند.

پارکینگ معلولین

پارکینگ معلول در راستای استفاده آسان تر و راحت‌تر معلولین ساخته می شود. در تمام زیرپهنه‌ها، به ازای هر 20 واحد پارکینگ، می‌بایست یک واحد پارکینگ ویژه معلولین طراحی شود.( 5 درصد از ظرفیت کل پارکینگ)

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی

یکی از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از افزایش تعداد خودروهای پارک شده در سطح شهرها، طراحی پارکینگ طبقاتی است. ضوابط پارکینگ طبقاتی بسیار متفاوت با پارکینگ معمولی است.

شرایط اخذ سطح اشغال مازاد

درخواست مشاوره با توجه به ضوابط شهرداری در مورد ساخت و ساز اراضی، برای مثال پهنه‌های R122 با داشتن امکان پیشروی ۲+ %۶۰ در طول

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.