Author: عطیه رجایی

بررسی مفاد قرارداد مشارکت در ساخت

در بسیاری از قرارداد های مشارکت در ساخت، مالکین و سازندگان پس از امضای قرارداد به ما مراجعه می کنند و درخواست بررسی قرارداد امضا شده را دارند

ضوابط پارکینگ‌‌های مکانیزه

پارکینگ‌هایی که در آن ها فرآیند پارک خودرو به کمک تجهیزات مختلف مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی انجام می‌شود، پارکینگ مکانیزه نام دارند. این پارکینگ‌ها به دو نوع پارکینگ نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه تقسیم بندی می‌شوند.

پارکینگ معمولی

با توجه به فصل 5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ارتفاع مجاز پارکینگ های کوچک حداقل 2.20 متر است و در پارکینگ های بزرگ و

پارکینگ معلولین

پارکینگ معلول در راستای استفاده آسان تر و راحت‌تر معلولین ساخته می شود. در تمام زیرپهنه‌ها، به ازای هر 20 واحد پارکینگ، می‌بایست یک واحد پارکینگ ویژه معلولین طراحی شود.( 5 درصد از ظرفیت کل پارکینگ)

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی

یکی از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از افزایش تعداد خودروهای پارک شده در سطح شهرها، طراحی پارکینگ طبقاتی است. ضوابط پارکینگ طبقاتی بسیار متفاوت با پارکینگ معمولی است.

پارکینگ خیابانی

پارکینگ خیابانی

بر خلاف تصور اکثریت، پارکینگ خیابانی در خیابان نیست

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.